Τετάρτη, 12 Οκτωβρίου 2011

Οδηγίες της ΕΕΑΕ για ελαχιστοποίηση των πιθανών επιπτώσεων από την απόρριψη φωσφογύψου


..............................
 Σύσταση για κάλυψη με χώμα των ακάλυπτων εναποθέσεων φωσφογύψου. 
Δεν επιτρέπεται η οικοδόμηση οικημάτων επί της εναπόθεσης φωσφογύψου (καλυμμένης ή ακάλυπτης), χωρίς την έκδοση ειδικής άδειας από την (Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας) ΕΕΑΕ. 

 [ν] Καταγραφή των περιοχών, όπου υπάρχουν εναποθέσεις φωσφογύψου.

 [ν] Απαίτηση για σχετική μελέτη και αδειοδότηση από την ΕΕΑΕ για τη δημιουργία δημόσιων χώρων επί των εναποθέσεων φωσφογύψου.

 [ν] Διενέργεια συστηματικού ελέγχου της συγκέντρωσης του Ra-226 στα υπόγεια και επιφανειακά ύδατα της περιοχής όπου υπάρχει η εναπόθεση.

[ν] Η εναπόθεση του φωσφογύψου θα γίνεται με επιστημονικά ενδεδειγμένους τρόπους και μετά από την εκπόνηση σχετικής μελέτης και έγκρισής της από την ΕΕΑΕ.

[ν] Ορισμός των προϋποθέσεων υπό τις οποίες μπορεί να γίνει η αδειοδότηση απόρριψης του φωσφογύψου με τη μορφή στοιβών.

Δεν υπάρχουν σχόλια: