Κυριακή, 2 Σεπτεμβρίου 2012

Τοξική απειλή στον Όλυμπο


Με αφορμή την επαίσχυντη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Δίου-Ολύμπου για την ταφή 82.000 τόνων βιομηχανικών αποβλήτων της πολυεθνικής TOSOH, η δημοτική σύμβουλος της Λαϊκής Συσπείρωσης Δίου-Ολύμπου Κατερίνα Κουρίτα έστειλε αίτηση για να τεθεί η ανάκληση της απόφασης αυτής ως ζήτημα στην επόμενη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Επίσης, απέστειλε αίτηση για να της διατεθεί το αντίγραφο των πρακτικών των συζητήσεων περί τροποποίησης της απόφασης για την ταφή των αποβλήτων.

Προς τον
Πρόεδρο του Δ.Σ Δήμου Δίου-Ολύμπου
κ. Γιώργο Κωτούλη

Κατερίνα Κουρίτα
Δημοτική Σύμβουλος Δίου-Ολύμπου

Κύριε Πρόεδρε,

ύστερα από τις μαζικές αντιδράσεις κατοίκων, φορέων και περιβαλλοντικών οργανώσεων

ολόκληρης της Πιερίας λόγω της προηγούμενης απόφασης κατά πλειοψηφία του Δ.Σ.

(28-06-2012) που αφορά την τροποποίηση της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων

15 στρεμμάτων στην περιοχή Γούρνες Λιτοχώρου με σκοπό την ταφή 82.000 τόνων

βιομηχανικά απόβλητα της πολυεθνικής εταιρείας ΤΟSOH Ελλάς, παρακαλώ να φέρετε

στην επόμενη συνεδρίαση του Δ.Σ. το συγκεκριμένο θέμα (Τροποποίηση της Μ.Π.Ε., ταφή

βιομηχανικών αποβλήτων της εν λόγω πολυεθνικής εταιρείας) ως θέμα ημερήσιας διάταξης.

Λιτόχωρο, 29 Αυγούστου 2012

Για τη
Δίου-Ολύμπου

Κατερίνα Κουρίτα

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~Αίτηση

Προς τον
Πρόεδρο του Δ.Σ ΔΕΑΔΟ
κ. Γιώργο Φαρμάκη

Κατερίνα Κουρίτα
Δημοτική Σύμβουλος Δίου-Ολύμπου

Κύριε Πρόεδρε,

Παρακαλώ να μου διαθέσετε αντίγραφο των πρακτικών των συζητήσεων και αποφάσεων

του ΔΣ της ΔΕΑΔΟ αναφορικά με το « τροποποίηση τις υπ’ αριθμ. πρωτ. 5957/21-12-10

απόφασης έγκρισης περιβαλλοντικών όρων του λατομείου αδρανών υλικών που βρίσκεται

εντός λατομικής περιοχής στη θέση «Γούρνες» Λιτοχώρου Π.Ε. Πιερίας ως προς τον

τρόπο αποκατάστασης τμήματος λατομείου εκτάσεως 15 στρεμμάτων και την ταφή 82.000

τόνων βιομηχανικών αποβλήτων της ΤΟSOH Ελλάς», όπως επικαλείται ο Δήμαρχος Δίου-

Ολύμπου σε πρόσφατο δημοσίευμα του για λογαριασμό του Δήμου.

Λιτόχωρο, 29 Αυγούστου 2012

Για τη
Δίου-Ολύμπου

Κατερίνα Κουρίτα


Για τη
Δίου-Ολύμπου

Κατερίνα Κουρίτα

Δεν υπάρχουν σχόλια: