Κυριακή, 30 Σεπτεμβρίου 2012

Tο Λύκειο προάγει αμόρφωτους μαθητές

Στα Λύκεια ... 
Οι μεταρρυθμίσεις - πυροτεχνήματα των τόσων και τόσων Υπουργών Παιδείας, µε τους 
τόσους και τόσους ειδικούς συμβούλους τους σε παιδαγωγικά και εκπαιδευτικά θέματα και 
µε τους τόσους και τόσους αναθεωρητές και ειδήμονες οδήγησαν τα Σχολεία της 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και άρα όλο το εκπαιδευτικό µας σύστημα σε ζοφερή 
κατάσταση η οποία ανάγλυφα αποτυπώνεται στον παρακάτω έλεγχο ενός «υποθετικού» (;) 
μαθητή της Α΄ Λυκείου...  

ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΠΙΔΟΣΗΣ ΜΑΘΗΤΗ Α΄ ΛΥΚΕΙΟΥ
.
Ο μαθητής αυτός, που από τις 11 γραπτές εξετάσεις στις οποίες κλήθηκε να συμμετάσχει στις 8 
ή δεν προσήλθε ή ήρθε και έγραψε για μηδέν, προάγεται με γενικό βαθμό 9,5 !
Ο παραδίπλα έλεγχος επίδοσης αποτελεί τη «χειρότερη» προφορική βαθμολογία για 
μαθητή της Α΄ Λυκείου,
εκτός ελαχίστων δακτυλοδεικτούμενων «ειδικών» περιπτώσεων σε 
όλη την Ελλάδα.  
Ο λόγος είναι προφανής.
  
• Ελάχιστοι καθηγητές (έως κανένας) βάζουν σε μαθητή προφορικά κάτω από 8, 
έστω και αν ο μαθητής αξίζει για -7. Συνήθως βάζουν πάνω από 10.  
Η εµπειρία µου δηλαδή ως ∆ασκάλου σε Ελληνικό Λύκειο, µου λέει ότι τα οχτάρια
στην προφορική βαθµολογία του µαθητή είναι τελείως πλασµατικά και οφείλονται 
κυριολεκτικά στην «ελεηµοσύνη» του καθηγητή. Ο µαθητής αυτός αξίζει για πολύ 
παρακάτω από 8. 
• Η βαθµολογία των Θεολόγων, µε µεγάλη πιθανότητα έως βεβαιότητα, κυµαίνεται 
συνήθως από 18 έως 20. 
• Η βαθµολογία των καθηγητών Αγγλικής φιλολογίας, µε µεγάλη πιθανότητα έως 
βεβαιότητα, κυµαίνεται συνήθως από 17 έως 20 

Παρατηρήσεις γενικές 
1)  Καθένα από τα μαθήματα Θρησκευτικά, Αγγλικά, Ιστορία και Ερευνητική Εργασία 
(Project) έχει µόνο του την ίδια αξία που έχουν μαζί τρία μαθήματα: η Φυσική, η Χημεία και 
η Βιολογία. 
Καθένα από τα µαθήµατα Θρησκευτικά, Αγγλικά, Ιστορία και Ερευνητική Εργασία 
(Project) έχει µόνο του την ίδια αξία που έχουν µαζί τρία µαθήµατα: τα Αρχαία, η 
Νεοελληνική Λογοτεχνία και η Νεοελληνική Γλώσσα
Καθένα από τα μαθήματα Θρησκευτικά, Αγγλικά, Ιστορία και Ερευνητική Εργασία 
(Project) έχει µόνο του την ίδια αξία που έχουν μαζί δύο μαθήματα: η Άλγεβρα και η 
Γεωμετρία. 
Αυτό σημαίνει ότι ένα παιδί που ξέρει καλά Αγγλικά ώστε να εξασφαλίσει 20 
προφορικά και γραπτά και κάνει καλά το σταυρό του ώστε να εξασφαλίσει 20 στα 
Θρησκευτικά, δε χρειάζεται να διαβάσει τίποτε άλλο όλη τη χρονιά και δε χρειάζεται 
να γράψει εξετάσεις σε κανένα άλλο µάθηµα. 
Θα περάσει έτσι κι αλλιώς... 
2)  Ο µαθητής του παραπάνω ελέγχου επίδοσης είναι ουσιαστικά αµόρφωτος
και το ίδιο αµόρφωτος θα µείνει στη Β΄ Λυκείου όπου θα επικρατήσει το ίδιο πνεύµα. 
Αµόρφωτος θα τελειώσει το Λύκειο και αµόρφωτος θα αποτελέσει µέρος του κοινωνικού 
µας µωσαϊκού.
3)  Ο µαθητής του παραπάνω ελέγχου επίδοσης είναι ουσιαστικά αµόρφωτος και κανείς 
ΠΟΤΕ δε θα ζητήσει ευθύνες από την Πολιτεία που τον άφησε αµόρφωτο διότι: 
•   Ο µαθητής «βολεύτηκε», µιας και δεν έµεινε στην ίδια τάξη, ακόµη και 
χωρίς καµιά απολύτως προσπάθεια. Χωρίς καθόλου µα καθόλου διάβασµα όλη τη 
χρονιά και χωρίς να πάει να γράψει σε οκτώ βασικότατα µαθήµατα (ΜΗΔΕΝ ΣΕ 8 
ΓΡΑΠΤΑ) πέρασε την τάξη.
Ο μαθητής αυτός ερχόταν και έφευγε από το Λύκειο µόνο
και µόνο για να µη ξεπεράσει το όριο των απουσιών και για να έχουν όλοι στον περίγυρό του την 
ψευδαίσθηση ότι «πάει Σχολείο».  
Αυτός ο μαθητής δεν έμαθε ΤΙΠΟΤΕ γιατί δε χρειάστηκε τίποτε να μάθει για να 
περάσει τις τάξεις του Λυκείου 
• Οι γονείς του μαθητή «βολεύτηκαν», γιατί το παιδί τους «δεν έμεινε στην 
ίδια τάξη»...  
Το γεγονός βέβαια ότι το παιδί τους ποτέ δε διάβασε και ότι ΚΥΡΙΟΛΕΚΤΙΚΑ δεν 
ξέρει γράµµατα δεν τους ανησυχεί καθόλου. 
• Οι καθηγητές των ∆ηµόσιων Σχολείων «αποβάλλουν» σιγά σιγά το άγχος της 
µόρφωσης ανθρώπων και «παραιτούνται», µιας και βλέπουν την Πολιτεία την οποία 
υπηρετούν να τους ζητά σχεδόν άµεσα και επιτακτικά αυτό ακριβώς! Να µη 
µορφώνουν! 
• Οι καθηγητές των φροντιστηρίων συνηθίζουν σιγά σιγά στο να µη βοηθούν τη 
μόρφωση των νέων ανθρώπων, συνηθίζουν στο να µη προσφέρουν γνώση 
ουσιαστική στους μαθητές, αλλά να τους τροφοδοτούν µε καταστροφικές και χωρίς 
νόημα (α-νόητες) τεχνικές εισόδου στα ΑΕΙ και στα ΤΕΙ 
• Η Πολιτεία «βολεύτηκε», γιατί κανείς δε θα της ζητήσει ευθύνες για τους 
μηχανισμούς της που παράγουν αμόρφωτους ανθρώπους... 
Τελικά όλοι βολεύτηκαν! 
Ο παραπάνω μαθητής θα περάσει τις τάξεις χωρίς να έχει διαβάσει καθόλου, χωρίς να έχει 
«κουραστεί» καθόλου, χωρίς να έχει ασχοληθεί καθόλου µε το Σχολείο του... 
Ο μαθητής αυτός θα πάρει απολυτήριο Λυκείου ως χάρισμα. Θα το πάρει χωρίς να το 
δικαιούται...  
Και η Ελληνική Πολιτεία, που ποτέ δεν είχε πρόταση μόρφωσης νέων ανθρώπων (βλέπε τα 
διαλυμένα δηµόσια σχολεία των καταλήψεων) γιατί ποτέ δεν προσδιόρισε τους στόχους των 
διαφόρων βαθμίδων εκπαίδευσης, η Ελληνική Πολιτεία που ποτέ δεν είχε προτάσεις και 
επαγγελματικές διεξόδους για τα παιδιά της, δε θα λογοδοτήσει σε κανέναν...  
Παρατηρήσεις για την κοινωνία των ανθρώπων
Ο παραπάνω έλεγχος επίδοσης µε τον οποίο εξασφαλίζεται η προαγωγή του μαθητή, είναι 
σήμα κινδύνου.  
Η συντριπτική πλειοψηφία των μαθητών των Ελληνικών Λυκείων θα μείνουν 
κυριολεκτικά αμόρφωτοι, γιατί θα επιλέξουν να περάσουν τις τάξεις του Λυκείου, χωρίς να 
διαβάσουν και να γράψουν απολύτως τίποτε!!!  
Η συντριπτική πλειοψηφία των µαθητών δεν ξέρει να κάνει ούτε απλή διαίρεση! Και όταν 
επιχειρήσει να γράψει κάτι, το κείµενό της θα πνιγεί στα ορθογραφικά λάθη και στις χωρίς 
νόηµα φράσεις που θα «συντάξει».  
Το να απαιτήσουμε βέβαια από την πλειοψηφία αυτή των αμόρφωτων μαθητών να 
καταλάβει κάποιο κείμενο αξιώσεων µε ελληνικές όμορφες λέξεις απόδοσης μιας 
πραγματικότητας ή να αντιληφθεί τον προβληματισμό κάποιου σημαντικού συνανθρώπου 
τους, είναι όνειρο θερινής νυκτός. 
(Μη βλέπετε τις βαθμολογίες στις Πανελλαδικές Εξετάσεις. Η συντριπτική πλειοψηφία των υποψηφίων δεν ξέρει καν τί γράφει!
Ακολουθεί φροντιστηριακές συνταγές για να περάσει σε σχολή έστω και αν δε ξέρει τί της γίνεται...) Παρατηρήσεις που βαραίνουν το Υπουργείο Παιδείας
«Ειδικοί του Υπουργείου Παιδείας» µε «παράξενα» πτυχία και µε «περίεργες» σπουδές, 
που τις πιο πολλές φορές δεν έχουν καµιά σχέση µε το αντικείµενο που θα ελέγξουν, θα 
διαµορφώσουν και θα παραδώσουν για µόρφωση, διαγκωνίζονται στους διαδρόµους του 
Υπουργείου Παιδείας, εξυπηρετώντας «περίεργους» στόχους και θυσιάζοντας στο βωµό της 
µαταιοδοξίας τους τον πολιτισµό των νέων ανθρώπων... 
Επίλογος:
Με δεδοµένο το γεγονός ότι ανυπόληπτα ∆ηµόσια Λύκεια θα παράγουν όλο και πιο 
αµόρφωτους ανθρώπους, η απάντηση στο παρακάτω ερώτηµα είναι θέµα προσωπικής και 
κοινωνικής ευθύνης: 
«Τελικά για όλα αυτά φταίνε κάποιοι ανίκανοι-µαταιόδοξοι (Υπουργοί, Γραµµατείς, 
µεγαλοστελέχη, ειδικοί κ.λ.π.) κάποιου συγκεκριµένου υπουργείου ή µήπως όλα είναι τµήµα 
ενός µηχανισµού που δοµήθηκε µε βάση κάποιο απάνθρωπο σχέδιο που κάποιοι το υπηρετούν 
πιστά; 
Κι αν είναι έτσι κι εµείς δεν αντιδρούµε, µήπως το κάνουµε γιατί ήδη έχουµε µετατραπεί σε 
έρµαια µιας πορείας, που έχει αρχίσει προς την κοινωνία του Orwell;»  
Σάββατο, 30 Ιουνίου 2012
                                                                              Θρασύβουλος Κων. Μαχαίρας
                                                                                            Φυσικός
                                                                                  Γενικού Λυκείου Αγριάς

------------------------------------------------------------
Η επόμενη ανάρτησή μου: "Ερευνητική Εργασία (Project) μάθημα ή τρολάρισμα"

4 σχόλια:

Elva είπε...

Γεια σου βρε gekoudi, που οπως παντα εισαι μεσα στα πραγματα! Δεν εχεις αδικο και για τη κατασταση στα σχολεια.
Παντως μη νομιζες οτι μονο η δικη σας γενια εχει αυτο το προβλημα..
Κι εμεις που ειμαστε μεγαλυτεροι σου, τα ιδια αντιμετωπισαμε, αρα ειναι παγεια τακτικη του συστηματος να μορφωνει ατομα στο βαθμο που μπορουν να φερουν σε περας εκεινες τις δεξιοτητες και μονο που χρειαζονται για μια συγκεκριμενη επαγγελματικη δραστηριοτητα.
Δεν πιστευω να νομιζεις οτι τα ..Λυκεια βγαζουν, ή εβγαζαν ποτε πραγματικα μορφωμενους ανθρωπους, αυτο, ποτέ δεν γινοταν. Στο πανεπιστημιο ομως και μετα στη συνεχεια και στη ζωη, τοτε, εχει κανεις μεγαλυτερες πιθανοτητες για να ανοιξει τα ματια του και να δει σε τι συστημα ζει. Παντως πολλοι ειναι αυτοι που παρα τις γνωσεις, διαλεγουν να μη βλεπουν περα απο τη..μυτη τους!

Χαιρετισμους απο Βορρα!

Yanni Spiridakis είπε...

"βράβευση τσι μέρας" για την Κυριακή σύμφωνα με την ομώνυμη ενότητα του yannidakis, η παρούσα καταχώρηση του ιστολογίου.

Καληνωρίσματα :[

gekoudi είπε...

@Elva Η κατάσταση που επικρατεί στην παιδεία είναι ανάλογη της κατάστασης που επικρατεί στην κοινωνία. Κάποιοι είναι εχθροί της μόρφωσης και της γνώσης, άσχετα απ' το τι τιτλοφέρουν.
Η πραγματικότητα είναι η παραπάνω, όπως είδατε και στο κείμενο.

Χαιρετισμούς πολλούς, Γιώργος.

gekoudi είπε...

@Yanni Spiridakis

Ευχαριστώ πολύ για το βραβείο. Να' σαι καλά και καλωσήρθες στο blog.

Χαιρετούρες, Γιώργος.