Πέμπτη, 15 Νοεμβρίου 2012

94 χρόνια KKE

Tο 1ο Πανελλαδικό Σοσιαλιστικό Συνέδριο, το ιδρυτικό Συνέδριο του ΣΕΚΕ, συνήλθε στις 17 Νοέμβρη 1918.
Το Κόμμα μας, από την πρώτη στιγμή της ίδρυσής του, επέμεινε στην οργάνωσή του σύμφωνα με τις αρχές της επιστημονικής κοσμοθεωρίας,
αλλά και στην εξασφάλιση στις συγκεκριμένες συνθήκες της πρωτοπορίας από την άποψη της ιδεολογίας,
της πολιτικής και της δράσης για την υπεράσπιση των συμφερόντων της εργατικής τάξης και όλου του λαού.
Ήταν κόμμα επαναστατικό - διεθνιστικό.
Τάχτηκε στο πλευρό της Οχτωβριανής Επανάστασης.


94 χρόνια KKE☭ 94 χρόνια KKE☭ 94 χρόνια KKE☭ 94 χρόνια KKE☭ 94 χρόνια KKE☭ 94 χρόνια KKE☭ 94 χρόνια KKE☭;
Δεν υπάρχουν σχόλια: