Τετάρτη, 13 Φεβρουαρίου 2013

13/2 Διόδια Αιγινίου 17η μέρα

Η Κατερίνα Κουρίτα.
Από την σημερινή συγκέντρωση στην πλατεία της Κατερίνης

Μοίρασμα εντύπων στα διερχόμενα οχήματα. 

Το άνοιγμα για ελεύθερη διέλευση για δύο ώρες.
Συναυλία στον χώρο των διοδίων του Αιγινίου

=====

=====

=== =

====

====
Η σύμβαση εδώ Αντώνη
Δεν υπάρχουν σχόλια: