Τρίτη, 16 Ιουλίου 2013

Ο φιφίκος

Κάποιος ζήτησε μουσικό διάλειμμα:

Δεν υπάρχουν σχόλια: