Τετάρτη, 16 Απριλίου 2014

ΝΑ ΜΗ ΓΙΝΕΙ ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΣΤΑ ΠΙΕΡΙΑ


Τη δημιουργία Αιολικού Σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΣΠΗΕ) στα Πιέρια, με 11 ανεμογεννήτριες, ισχύος 2 MW η κάθεμιά και συνολικής ισχύος 22MW, με διάμετρο ρότορα 82 μέτρα, που θα καταλαμβάνουν έκταση  17.600 τετραγωνικά μέτρα, σκοπεύει να επιτρέψει η κυβέρνηση.

Το έργο θα κατασκευαστεί από την εταιρεία "ΤΕΚΑΛ ΑΙΟΛΙΚΗ & ΣΙΑ ΟΕ" στη θέση "Πέντε Πύργοι" μεταξύ Μηλιάς και Φωτεινών λίγο πιο πάνω από το σημείο όπου είχε πέσει το "Γιάκοβλεφ" και θα απαιτηθεί διάνοιξη ορεινών δρόμων μήκους 17,5 χλμ, καθώς επίσης και η κατασκευή νέας οδού 5,5 χλμ.
Τόνοι μπετόν θα πέσουν μέσα στον πυρήνα του βουνού, ενώ θα προκύψουν τόνοι μπάζων. Η εκτεταμένη αυτή δραστηριότητα ανοίγει το δρόμο και για την παράδοση του βουνού στο μεγάλο κεφάλαιο.

Η οπτική και η ακουστική όχληση από τέτοιες ανεμογεννήτριες θα έχει τεράστιες αρνητικές συνέπειες στους κατοίκους της περιοχής, στις μόνιμες κατοικίες αλλά και σε μια σειρά εγκαταστάσεις που αφορούν την τοπική οικονομία (κτηνοτροφικές και αγροτικές μονάδες, τουριστικές εγκαταστάσεις κ.λπ.).

Η επένδυση αυτή, αλλά και μια σειρά άλλα αιολικά πάρκα που δρομολογούνται από άλλους μονοπωλιακούς ομίλους, οδηγεί στην πραγματική καταστροφή του περιβάλλοντος και της φυσιογνωμίας των Πιερίων με σημαντικές επιπτώσεις στην τοπική οικονομία της περιοχής και με μοναδικό στόχο να κερδίσουν οι επενδυτές των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ), οι οποίοι επιδοτούνται από το χαράτσι των ΑΠΕ που επιβαρύνει τη λαϊκή κατανάλωση.

Η τοπική οικονομία, οι συνθήκες διαβίωσης των κατοίκων της περιοχής αλλά και τα δικαιώματα των λαϊκών καταναλωτών ηλεκτρικής ενέργειας που θα δουν το κόστος ηλεκτρικής ενέργειας να εκτοξεύεται για να αποσβέσει ο επενδυτής την επένδυσή του, γίνονται βορά στην κερδοφορία των επενδυτικών ομίλων.

Η συνδυασμένη ικανοποίηση των ενεργειακών αναγκών των λαϊκών στρωμάτων είναι στον αντίποδα της απελευθερωμένης αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας και των ιδιωτικών επενδύσεων που προωθεί η ΕΕ και επιτάσσουν οι ανάγκες των μονοπωλιακών ομίλων, δηλαδή των μεγάλων επιχειρήσεων.

Η προώθηση της ιδιωτικοποιημένης ηλεκτρικής ενέργειας και τέτοιων επενδύσεων, με γνώμονα το ποσοστό κέρδους, είναι αναπόσπαστα δεμένη με την ΕΕ και τον καπιταλιστικό δρόμο ανάπτυξης. Τα διάφορα νομοθετικά πακέτα της ΕΕ για την Ενέργεια έχουν ακριβώς αυτόν το χαρακτήρα, να αναδείξουν την ενέργεια σε πεδίο προνομιακής τοποθέτησης των κεφαλαίων των ομίλων.

Η κάλυψη των συνδυασμένων λαϊκών αναγκών στην ενέργεια μπορεί να προκύψει μόνο με ένα ΡΙΖΙΚΑ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟ ΔΡΟΜΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ όπου η ενέργεια δε θα είναι εμπόρευμα και, γενικότερα, η παραγωγή θα σχεδιάζεται κεντρικά με γνώμονα τα συμφέροντα του εργαζόμενου ανθρώπου και τις ανάγκες του, στη βάση της ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΣΤΑ ΜΕΣΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ.

Οι διαμαρτυρίες ενάντια στην εγκατάσταση ιδιωτικών αιολικών πάρκων, και του συγκεκριμένου, που είναι γνήσιο τέκνο της απελευθέρωσης - ιδιωτικοποίησης του ενεργειακού τομέα στη χώρα μας είναι απολύτως δικαιολογημένες.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΗΣ Τ.Ε. ΠΙΕΡΙΑΣ ΤΟΥ Κ.Κ.Ε.

Δεν υπάρχουν σχόλια: