Παρασκευή, 29 Οκτωβρίου 2010

Λάθη στρογγυλοποίησης

ΜΕ ΑΦΟΡΜΗ ΤΟ ΔΙΑΓΓΕΛΜΑ...
Χάος είναι ένα πεδίο μελέτης στα μαθηματικά, φυσική, οικονομικά και τελευταία στην ελληνική πολιτική. 

Η φιλοσοφία αυτή μελετά τη συμπεριφορά των δυναμικών συστημάτων που είναι ιδιαίτερα ευαίσθητα στις αρχικές συνθήκες. Αυτή η ευαισθησία γενικά αναφέρεται ως το φαινόμενο της πεταλούδας. Οι μικρές διαφορές στις αρχικές συνθήκες (όπως αυτές που οφείλονται σε λάθη στρογγυλοποίησης σε αριθμητικούς υπολογισμούς) αποδίδουν σοβαρές διαφωνίες μεταξύ των αποτελεσμάτων για τα χαοτικά συστήματα, καθιστώντας τη μακροπρόθεσμη πρόβλεψη αδύνατη.

Δεν υπάρχουν σχόλια: