Κυριακή 30 Σεπτεμβρίου 2012

Tο Λύκειο προάγει αμόρφωτους μαθητές

Στα Λύκεια ... 
Οι μεταρρυθμίσεις - πυροτεχνήματα των τόσων και τόσων Υπουργών Παιδείας, µε τους 
τόσους και τόσους ειδικούς συμβούλους τους σε παιδαγωγικά και εκπαιδευτικά θέματα και 
µε τους τόσους και τόσους αναθεωρητές και ειδήμονες οδήγησαν τα Σχολεία της 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και άρα όλο το εκπαιδευτικό µας σύστημα σε ζοφερή 
κατάσταση η οποία ανάγλυφα αποτυπώνεται στον παρακάτω έλεγχο ενός «υποθετικού» (;) 
μαθητή της Α΄ Λυκείου...  

ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΠΙΔΟΣΗΣ ΜΑΘΗΤΗ Α΄ ΛΥΚΕΙΟΥ
.
Ο μαθητής αυτός, που από τις 11 γραπτές εξετάσεις στις οποίες κλήθηκε να συμμετάσχει στις 8 
ή δεν προσήλθε ή ήρθε και έγραψε για μηδέν, προάγεται με γενικό βαθμό 9,5 !
Ο παραδίπλα έλεγχος επίδοσης αποτελεί τη «χειρότερη» προφορική βαθμολογία για 
μαθητή της Α΄ Λυκείου,
εκτός ελαχίστων δακτυλοδεικτούμενων «ειδικών» περιπτώσεων σε 
όλη την Ελλάδα.  
Ο λόγος είναι προφανής.
  
• Ελάχιστοι καθηγητές (έως κανένας) βάζουν σε μαθητή προφορικά κάτω από 8, 
έστω και αν ο μαθητής αξίζει για -7. Συνήθως βάζουν πάνω από 10.  
Η εµπειρία µου δηλαδή ως ∆ασκάλου σε Ελληνικό Λύκειο, µου λέει ότι τα οχτάρια
στην προφορική βαθµολογία του µαθητή είναι τελείως πλασµατικά και οφείλονται 
κυριολεκτικά στην «ελεηµοσύνη» του καθηγητή. Ο µαθητής αυτός αξίζει για πολύ 
παρακάτω από 8. 
• Η βαθµολογία των Θεολόγων, µε µεγάλη πιθανότητα έως βεβαιότητα, κυµαίνεται 
συνήθως από 18 έως 20. 
• Η βαθµολογία των καθηγητών Αγγλικής φιλολογίας, µε µεγάλη πιθανότητα έως 
βεβαιότητα, κυµαίνεται συνήθως από 17 έως 20 

Παρατηρήσεις γενικές 
1)  Καθένα από τα μαθήματα Θρησκευτικά, Αγγλικά, Ιστορία και Ερευνητική Εργασία 
(Project) έχει µόνο του την ίδια αξία που έχουν μαζί τρία μαθήματα: η Φυσική, η Χημεία και 
η Βιολογία. 
Καθένα από τα µαθήµατα Θρησκευτικά, Αγγλικά, Ιστορία και Ερευνητική Εργασία 
(Project) έχει µόνο του την ίδια αξία που έχουν µαζί τρία µαθήµατα: τα Αρχαία, η 
Νεοελληνική Λογοτεχνία και η Νεοελληνική Γλώσσα
Καθένα από τα μαθήματα Θρησκευτικά, Αγγλικά, Ιστορία και Ερευνητική Εργασία 
(Project) έχει µόνο του την ίδια αξία που έχουν μαζί δύο μαθήματα: η Άλγεβρα και η 
Γεωμετρία. 
Αυτό σημαίνει ότι ένα παιδί που ξέρει καλά Αγγλικά ώστε να εξασφαλίσει 20 
προφορικά και γραπτά και κάνει καλά το σταυρό του ώστε να εξασφαλίσει 20 στα 
Θρησκευτικά, δε χρειάζεται να διαβάσει τίποτε άλλο όλη τη χρονιά και δε χρειάζεται 
να γράψει εξετάσεις σε κανένα άλλο µάθηµα. 
Θα περάσει έτσι κι αλλιώς... 
2)  Ο µαθητής του παραπάνω ελέγχου επίδοσης είναι ουσιαστικά αµόρφωτος
και το ίδιο αµόρφωτος θα µείνει στη Β΄ Λυκείου όπου θα επικρατήσει το ίδιο πνεύµα. 
Αµόρφωτος θα τελειώσει το Λύκειο και αµόρφωτος θα αποτελέσει µέρος του κοινωνικού 
µας µωσαϊκού.
3)  Ο µαθητής του παραπάνω ελέγχου επίδοσης είναι ουσιαστικά αµόρφωτος και κανείς 
ΠΟΤΕ δε θα ζητήσει ευθύνες από την Πολιτεία που τον άφησε αµόρφωτο διότι: 
•   Ο µαθητής «βολεύτηκε», µιας και δεν έµεινε στην ίδια τάξη, ακόµη και 
χωρίς καµιά απολύτως προσπάθεια. Χωρίς καθόλου µα καθόλου διάβασµα όλη τη 
χρονιά και χωρίς να πάει να γράψει σε οκτώ βασικότατα µαθήµατα (ΜΗΔΕΝ ΣΕ 8 
ΓΡΑΠΤΑ) πέρασε την τάξη.
Ο μαθητής αυτός ερχόταν και έφευγε από το Λύκειο µόνο
και µόνο για να µη ξεπεράσει το όριο των απουσιών και για να έχουν όλοι στον περίγυρό του την 
ψευδαίσθηση ότι «πάει Σχολείο».  
Αυτός ο μαθητής δεν έμαθε ΤΙΠΟΤΕ γιατί δε χρειάστηκε τίποτε να μάθει για να 
περάσει τις τάξεις του Λυκείου 
• Οι γονείς του μαθητή «βολεύτηκαν», γιατί το παιδί τους «δεν έμεινε στην 
ίδια τάξη»...  
Το γεγονός βέβαια ότι το παιδί τους ποτέ δε διάβασε και ότι ΚΥΡΙΟΛΕΚΤΙΚΑ δεν 
ξέρει γράµµατα δεν τους ανησυχεί καθόλου. 
• Οι καθηγητές των ∆ηµόσιων Σχολείων «αποβάλλουν» σιγά σιγά το άγχος της 
µόρφωσης ανθρώπων και «παραιτούνται», µιας και βλέπουν την Πολιτεία την οποία 
υπηρετούν να τους ζητά σχεδόν άµεσα και επιτακτικά αυτό ακριβώς! Να µη 
µορφώνουν! 
• Οι καθηγητές των φροντιστηρίων συνηθίζουν σιγά σιγά στο να µη βοηθούν τη 
μόρφωση των νέων ανθρώπων, συνηθίζουν στο να µη προσφέρουν γνώση 
ουσιαστική στους μαθητές, αλλά να τους τροφοδοτούν µε καταστροφικές και χωρίς 
νόημα (α-νόητες) τεχνικές εισόδου στα ΑΕΙ και στα ΤΕΙ 
• Η Πολιτεία «βολεύτηκε», γιατί κανείς δε θα της ζητήσει ευθύνες για τους 
μηχανισμούς της που παράγουν αμόρφωτους ανθρώπους... 
Τελικά όλοι βολεύτηκαν! 
Ο παραπάνω μαθητής θα περάσει τις τάξεις χωρίς να έχει διαβάσει καθόλου, χωρίς να έχει 
«κουραστεί» καθόλου, χωρίς να έχει ασχοληθεί καθόλου µε το Σχολείο του... 
Ο μαθητής αυτός θα πάρει απολυτήριο Λυκείου ως χάρισμα. Θα το πάρει χωρίς να το 
δικαιούται...  
Και η Ελληνική Πολιτεία, που ποτέ δεν είχε πρόταση μόρφωσης νέων ανθρώπων (βλέπε τα 
διαλυμένα δηµόσια σχολεία των καταλήψεων) γιατί ποτέ δεν προσδιόρισε τους στόχους των 
διαφόρων βαθμίδων εκπαίδευσης, η Ελληνική Πολιτεία που ποτέ δεν είχε προτάσεις και 
επαγγελματικές διεξόδους για τα παιδιά της, δε θα λογοδοτήσει σε κανέναν...  
Παρατηρήσεις για την κοινωνία των ανθρώπων
Ο παραπάνω έλεγχος επίδοσης µε τον οποίο εξασφαλίζεται η προαγωγή του μαθητή, είναι 
σήμα κινδύνου.  
Η συντριπτική πλειοψηφία των μαθητών των Ελληνικών Λυκείων θα μείνουν 
κυριολεκτικά αμόρφωτοι, γιατί θα επιλέξουν να περάσουν τις τάξεις του Λυκείου, χωρίς να 
διαβάσουν και να γράψουν απολύτως τίποτε!!!  
Η συντριπτική πλειοψηφία των µαθητών δεν ξέρει να κάνει ούτε απλή διαίρεση! Και όταν 
επιχειρήσει να γράψει κάτι, το κείµενό της θα πνιγεί στα ορθογραφικά λάθη και στις χωρίς 
νόηµα φράσεις που θα «συντάξει».  
Το να απαιτήσουμε βέβαια από την πλειοψηφία αυτή των αμόρφωτων μαθητών να 
καταλάβει κάποιο κείμενο αξιώσεων µε ελληνικές όμορφες λέξεις απόδοσης μιας 
πραγματικότητας ή να αντιληφθεί τον προβληματισμό κάποιου σημαντικού συνανθρώπου 
τους, είναι όνειρο θερινής νυκτός. 
(Μη βλέπετε τις βαθμολογίες στις Πανελλαδικές Εξετάσεις. Η συντριπτική πλειοψηφία των υποψηφίων δεν ξέρει καν τί γράφει!
Ακολουθεί φροντιστηριακές συνταγές για να περάσει σε σχολή έστω και αν δε ξέρει τί της γίνεται...) Παρατηρήσεις που βαραίνουν το Υπουργείο Παιδείας
«Ειδικοί του Υπουργείου Παιδείας» µε «παράξενα» πτυχία και µε «περίεργες» σπουδές, 
που τις πιο πολλές φορές δεν έχουν καµιά σχέση µε το αντικείµενο που θα ελέγξουν, θα 
διαµορφώσουν και θα παραδώσουν για µόρφωση, διαγκωνίζονται στους διαδρόµους του 
Υπουργείου Παιδείας, εξυπηρετώντας «περίεργους» στόχους και θυσιάζοντας στο βωµό της 
µαταιοδοξίας τους τον πολιτισµό των νέων ανθρώπων... 
Επίλογος:
Με δεδοµένο το γεγονός ότι ανυπόληπτα ∆ηµόσια Λύκεια θα παράγουν όλο και πιο 
αµόρφωτους ανθρώπους, η απάντηση στο παρακάτω ερώτηµα είναι θέµα προσωπικής και 
κοινωνικής ευθύνης: 
«Τελικά για όλα αυτά φταίνε κάποιοι ανίκανοι-µαταιόδοξοι (Υπουργοί, Γραµµατείς, 
µεγαλοστελέχη, ειδικοί κ.λ.π.) κάποιου συγκεκριµένου υπουργείου ή µήπως όλα είναι τµήµα 
ενός µηχανισµού που δοµήθηκε µε βάση κάποιο απάνθρωπο σχέδιο που κάποιοι το υπηρετούν 
πιστά; 
Κι αν είναι έτσι κι εµείς δεν αντιδρούµε, µήπως το κάνουµε γιατί ήδη έχουµε µετατραπεί σε 
έρµαια µιας πορείας, που έχει αρχίσει προς την κοινωνία του Orwell;»  
Σάββατο, 30 Ιουνίου 2012
                                                                              Θρασύβουλος Κων. Μαχαίρας
                                                                                            Φυσικός
                                                                                  Γενικού Λυκείου Αγριάς

------------------------------------------------------------
Η επόμενη ανάρτησή μου: "Ερευνητική Εργασία (Project) μάθημα ή τρολάρισμα"

Πέμπτη 27 Σεπτεμβρίου 2012

ΕΚΤΑΚΤΟ: Σοκ στην κοινωνία της Άρτας από αυτοκτονία φαρμακοποιού


 Πριν από λίγο, βρέθηκε νεκρή μέσα στο φαρμακείο που διατηρούσε στην οδό Βασ. Πύρρου, γνωστή φαρμακοποιός της Άρτας. Όπως είναι φυσικό, ο κόσμος βγήκε από τα γύρω μαγαζιά, δημιουργήθηκε μεγάλη αναστάτωση στη γειτονιά και κλήθηκε η αστυνομία, που αμέσως απέκλεισε το φαρμακείο, μέχρι να έρθουν ειδικοί της σήμανσης.
   Η άτυχη γυναίκα βρέθηκε με θηλιά στο λαιμό και ενώ επισήμως είναι ακόμη ανεξακρίβωτα τα αίτια του θανάτου της, η αυτοκτονία μοιάζει με το πιθανότερο σενάριο.
   Η επιτόπια έρευνα της αστυνομίας και η ιατροδικαστική εξέταση θα ρίξει φως στην υπόθεση.

ΠΗΓΗ

Τετάρτη 26 Σεπτεμβρίου 2012

Κατερίνη: 26/9 Απεργιακή συγκέντρωση και πορεία
 


========================================================================

Συγκέντρωση του ΠΑΜΕ στην Ομόνοια.

Παρασκευή 21 Σεπτεμβρίου 2012

Ξεμπρόστιασμα των "αριστερών" δημίων του λαού (ΔΗΜΑΡ)


H κυβερνώσα αριστερά αποκαλύπτεται

«Τα μέτρα αυτά είναι βέβαιο ότι θα είναι επώδυνα, προφανέστατα σε κανέναν δεν αρέσουν, ωστόσο επιβάλλεται να πάρουμε αυτό το πακέτο» (Ανδρ. Παπαδόπουλος, εκπρόσωπος Τύπου της ΔΗΜΑΡ, στο ΣΚΑΪ). «Το παρακάτω από τα μέτρα υπάρχει, αρκεί να περάσουμε αυτά τα μέτρα, ώστε να πάρουμε την επόμενη δόση του δανείου» (Δημ. Χατζησωκράτης, μέλος Εκτελεστικής Επιτροπής της ΔΗΜΑΡ, στον «Real fm»). Οι παραπάνω χτεσινές τοποθετήσεις στελεχών της ΔΗΜΑΡ έρχονται για πολλοστή φορά να καταδείξουν την κατάντια της κυβερνώσας αριστεράς, που έχει μετατραπεί στον πιο ένθερμο υποστηρικτή της σφαγής του λαού για να σωθεί το κεφάλαιο. Βρίσκεται σταθερά στην πρώτη γραμμή του πολέμου που διεξάγουν η συγκυβέρνηση, η πλουτοκρατία και οι ξένοι σύμμαχοί τους και επιδεικνύει ιδιαίτερο ζήλο και πρεμούρα να προχωρήσει γρήγορα και πάση θυσία η υλοποίηση των βάρβαρων μέτρων. Δεν ξεγελά κανέναν, λοιπόν, ο πρόεδρος της ΔΗΜΑΡ με τους φραστικούς λεονταρισμούς που συνηθίζει εξερχόμενος από τις συσκέψεις στο Μέγαρο Μαξίμου, όπως έκανε και χτες, επικρίνοντας «όσους βιάστηκαν να πουν ότι τα μέτρα έχουν αποφασιστεί» και εξαπολύοντας φαιδρή επίθεση στην τρόικα, καλώντας την «να σταματήσει να επιτίθεται στην ελληνική κοινωνία». Εμπαίζει και προσβάλλει βάναυσα τη νοημοσύνη του λαού η ΔΗΜΑΡ. Το πακέτο των 11,5 δισ. είναι πράγματι προαποφασισμένο από τους κυβερνητικούς εταίρους και την τρόικα (ΕΕ - ΕΚΤ - ΔΝΤ) και, ανεξάρτητα από «λεπτομέρειες» στον επιμερισμό των βαρών μεταξύ των λαϊκών στρωμάτων, το σίγουρο είναι ότι θα γυρίσει δεκαετίες πίσω τη συντριπτική πλειοψηφία του λαού, βουλιάζοντάς την βαθιά στην απόλυτη φτώχεια και την εξαθλίωση. Οσο για το παραμύθι με την «κακιά» τρόικα, αυτό είναι μπαγιάτικο και δεν καταπίνεται με τίποτα.

Από το Ριζοσπάστη

Διαμαρτυρίες παντού για την προσβλητική ταινία (;) Ή το κερασάκι στην τούρτα;Δεκαπέντε άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι 200 ​​τραυματίστηκαν την Παρασκευή μετά από διαδηλώσεις δεκάδων χιλιάδων για να διαμαρτυρηθούν για την αντι-ισλαμική ταινία. Η αστυνομία έκανε χρήση δακρυγόνων και πραγματικών πυρών για να διαλύσει τους διαδηλωτές.
Δώδεκα από τους θανάτους συνέβησαν στην πόλη του Καράτσι.
Το σύνολο των τραυματιών στο Καράτσι, το Πεσαβάρ και το Ισλαμαμπάντ ήταν 195 άτομα, σύμφωνα με το AFP.
Η κυβέρνηση κήρυξε την Παρασκευή σε αργία, με το όνομα "Η Ημέρα της Αγάπης». Η διακοπή αυτή δημιουργήθηκε ειδικά ώστε να μπορέσουν οι άνθρωποι να διαδηλώσουν ειρηνικά εναντίον της ταινίας. Ωστόσο, οι διαμαρτυρίες γρήγορα μετατράπηκαν σε βίαιες σε πολλές πόλεις της χώρας.
Οι διαδηλωτές βγήκαν στους δρόμους στο Ισλαμαμπάντ, το Καράτσι, το Πεσαβάρ, το Ραβαλπίντι, και στη Λαχώρη.
Στην Πεσαβάρ, ένας οδηγός ενός πακιστανικού τηλεοπτικού σταθμού σκοτώθηκε όταν σφαίρες της αστυνομίας χτύπησαν το όχημά του κατά τη διάρκεια των γεγονότων. Ένας διαδηλωτής πυροβολήθηκε επίσης και σκοτώθηκε κατά τη διάρκεια μιας ξεχωριστής διαδήλωσης στην πόλη, σύμφωνα με το AP.
Αρκετές εκατοντάδες διαδηλωτές έκαψαν δύο κινηματογράφους και την αίθουσα του εμπορίου στην πόλη και κατέστρεψαν καταστήματα και οχήματα. Η αστυνομία χρησιμοποίησε γκλομπ για να απωθήσει τους διαδηλωτές. Αργότερα μέσα στην ημέρα, δεκάδες χιλιάδες διαδηλωτές συγκεντρώθηκαν σε μία από τις γειτονιές της πόλης ζητώντας να εκτελεστεί ο κατασκευαστής της ταινίας.
Δώδεκα άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στην πόλη του Καράτσι. Ένοπλοι διαδηλωτές πυροβόλησαν αστυνομικούς, σκοτώνοντας έναν αξιωματικό και τραυματίζοντας έναν άλλο. Μέλη της ίδιας ομάδας έβαλαν και τη φωτιά σε δύο άλλους κινηματογράφους και σε μια τράπεζα, σύμφωνα με το AP.
Στην πρωτεύουσα της χώρας, το Ισλαμαμπάντ, στην οποία έγιναν βίαιες συγκρούσεις μεταξύ διαδηλωτών και των αξιωματικών, την Πέμπτη, οι διαδηλωτές έκαψαν μια θέση ελέγχου της αστυνομίας και παραβίασαν την «Κόκκινη ζώνη», όπου βρίσκεται η πρεσβεία των ΗΠΑ.
H ανταποκρίτρια του RT Paula Slier αναφέρει ότι υπάρχει μια αντιπαράθεση μεταξύ της αστυνομίας και των διαδηλωτών που προσπαθούν να φθάσουν στην πρεσβεία των ΗΠΑ στο Ισλαμαμπάντ και ότι ο στρατός έχει κληθεί για να διαλύσει το πλήθος. Οι διαδηλωτές πετούν κοτρόνες στους αστυνομικούς, οι οποίοι με τη σειρά τους πετούν δακρυγόνα για να τους αποτρέψουν να μπουν στην πρεσβεία.
«Αυτό που παρατηρούμε είναι η σπίθα της φωτιάς που έχει ανάψει η χειρότερη, όπως λένε, επίθεση στο Ισλάμ. Δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι βγαίνουν στους δρόμους σε αυτές τις πόλεις και λένε πως οι ΗΠΑ είναι υπεύθυνες για αυτή την επίθεση.", δήλωσε η Slier.
Η αστυνομία έκανε επίσης χρήση δακρυγόνων κατά των διαδηλωτών στο Ισλαμαμπάντ και τη Λαχώρη, σε μια προσπάθεια να τους αποτρέψει από το να προωθηθούν και να επιτεθούν στις διπλωματικές αποστολές των ΗΠΑ σε αυτές τις πόλεις.
Σε μια προσπάθεια να περιορίσει τις διαδηλώσεις και να ανταποκριθεί στις ανησυχίες για την ασφάλεια των πολιτών, η κυβέρνηση έχει κλείσει πολλά καταστήματα, αγορές και βενζινάδικα σε όλη τη χώρα.
Η κυβέρνηση μπλόκαρε το YouTube νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, για να αποτρέψει τους πολίτες από το να βλέπουν το 14-λεπτο trailer της ταινίας της "Αθωότητα των μουσουλμάνων».
Η ταινία έχει δημιουργήσει αναταραχή στο μουσουλμανικό κόσμο κατά τις τελευταίες 10 ημέρες, και οδήγησε στο θάνατο πάνω από 40 άτομα. Το μεγαλύτερο μέρος του θυμού έχει κατευθυνθεί στην κυβέρνηση των ΗΠΑ, αν και η ταινία έχει ανεξάρτητη σκηνοθεσία και παραγωγή.
Το υπουργείο Εξωτερικών των ΗΠΑ έχει ήδη στείλει ένα μήνυμα στα τηλεοπτικά κανάλια του Πακιστάν που δείχνει τον Πρόεδρο Ομπάμα και την υπουργό Εξωτερικών Χίλαρι Κλίντον να καταγγέλλει την ταινία, σε μια προσπάθεια να εκτονώσει το αντι-αμερικανικό συναίσθημα.
Η αμερικανική πρεσβεία στο Ισλαμαμπάντ παρήγαγε τη διαφήμιση αυτή από δημόσιες ομιλίες του Ομπάμα και της Κλίντον. Το Στέιτ Ντιπάρτμεντ δαπάνησε περίπου 70.000 δολάρια για να αγοράσει διαφημιστικό χρόνο για να τη δείξει, αναφέρει η εκπρόσωπος του ΥΠΕΞ των ΗΠΑ, Victoria Nuland.

Ένας άλλος λόγος για να διαμαρτυρηθούν

Οι πρόσφατες γελοιογραφίες του προφήτη Μωάμεθ, που δημοσιεύθηκαν από το γαλλικό περιοδικό Charlie Hedbo, έχουν προσθέσει λάδι στη φωτιά, ανάβωντας ακόμη περισσότερο την οργή σε όλο τον μουσουλμανικό κόσμο. Σε δύο από τα σκίτσα παρουσιαζόταν ο Προφήτης γυμνός.
Ο Γάλλος υπουργός Εσωτερικών Manuel Valls δήλωσε ότι η Γαλλία δε θα επιτρέψει διαδηλώσεις κατά των γελοιογραφιών. Οι περιφέρειες σε όλη τη χώρα έχουν πάρει εντολές για την απαγόρευση διαδηλώσεων και την καταστολή διαμαρτυριών, αν η απαγόρευση αυτή αμφισβητηθεί..
"Δεν θα υπάρξει καμία απολύτως εξαίρεση. Οι διαδηλώσεις θα απαγορευθούν και θα διαλυθούν", είπε ο Valls σε μια συνέντευξη Τύπου.
Η αστυνομία είναι σε υψηλή επιφυλακή στο Παρίσι, αφού οι διαμαρτυρίες που προγραμματίζονταν από ορισμένες μουσουλμανικές ομάδες έχουν απαγορευτεί.
Η Γαλλία έχει κλείσει τις πρεσβείες της και άλλα επίσημα γραφεία σε 20 χώρες του αραβικού κόσμου.
Οι Γάλλοι μουσουλμάνοι ηγέτες καταδίκασαν το περιοδικό και είπαν πως ένα αίτημα για ηρεμία θα πρέπει να διαβαστεί στα τζαμιά σε όλη τη χώρα την Παρασκευή.Ένας Πακιστανός διαδηλωτής βοηθάει ένα τραυματισμένο σύντροφό του,
καθώς προσπαθούν να φτάσουν στην Αμερικανική πρεσβεία, στο Ισλαμαμπάντ.

Διαδηλώσεις παντού

Το Πακιστάν δεν ήταν η μόνη χώρα στην οποία έγιναν διαδηλώσεις την Παρασκευή. Πολίτες αρκετών μουσουλμανικών χωρών βγήκαν στους δρόμους για να διαμαρτυρηθούν.

Στο Ιράκ, οι διαδηλωτές στην πόλη της Μπάσρα σήκωσαν ιρακινές σημαίες, φωνάζοντας “Θάνατος στην Αμερική!”. Έκαψαν ισραηλίτικες και αμερικάνικες σημαίες και σήκωσαν ένα πανό που έλεγε: “Καταδικάζουμε τις προσβολές που έγιναν ενάντια στον Προφήτη”

Στην πρωτεύουσα της Σρι Λάνκα, το Κολόμπο, περίπου 2.000 μουσουλμάνοι έκαψαν ομοιώματα του Προέδρου Μπάρακ Ομπάμα και Αμερικάνικες σημαίες, απαιτώντας από την Αμερική να απαγορέψει την ταινία.

Στο Μπαγκλαντές, πάνω από 2.000 άτομα έκαναν πορεία στους δρόμους της Ντάκα, καίγοντας ένα ανοιχτό φέρετρο με ένα ομοίωμα του Μπάρακ Ομπάμα που ήταν σκεπασμένο με την αμερικανική σημαία. Επίσης έκαψαν μια Γαλλική σημαία για να διαμαρτυρηθούν για τις καρικατούρες του Μωάμεθ.

Διαδηλωτές μαζεύτηκαν επίσης στην Τυνησία και στο Λίβανο. Αυτή ήταν η 10η μέρα των ταραχών.
Πακιστανός διαδηλωτής πετά το δακρυγόνο πίσω στους αστυνομικούς,
κατά τη διάρκεια διαμαρτυρίας στο Ισλαμαμπάντ.


Πακιστανός αστυνομικός ρίχνει με Καλάζνικοφ προς τους διαδηλωτές

Αστυνομικοί καταστολής διαδηλώσεων κυνηγούν διαδηλωτές.


Πακιστανοί μουσουλμάνοι διαδηλωτές φωνάζουν συνθήματα,
καθώς οχήματα αστυνομικών φλέγονται.

Πακιστανοί μουσουλμάνοι διαδηλωτές επιτίθενται σε ένα σινεμά.


Από το RT

ΔΑΣ-ΟΤΑ ΠΙΕΡΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΕΡΓΙΑ ΤΗΣ 26-9-2012


ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ (ΔΑΣ-ΟΤΑ)
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΚΑΛΕΣΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΕΡΓΙΑ ΤΗΣ 26-9-2012

.
Συναδέλφισσες – συνάδελφοι εργαζόμενοι στους ΟΤΑ (Μόνιμοι; , Αορίστου χρόνου,
συμβασιούχοι.)
Όλοι στην απεργία την Τετάρτη 26-9-2012. Όλοι στη συγκέντρωση του ΠΑΜΕ στην
Πλατεία Ελευθερίας ώρα 10 το πρωί
.
.

ΜΑΣ ΚΟΡΟΪΔΕΟΥΝ
Από το πρώτο μνημόνιο μας μίλησαν για «σκληρά αλλά αναγκαία μέτρα
προκειμένου να βγούμε από την κρίση και να υπάρξει δημοσιονομική εξυγίανση»,
και βέβαια μας έλεγαν να κάνουμε υπομονή γιατί μόνο έτσι θα έρχονταν οι καλύτερες
μέρες.

ΝΑΙ ΣΕ ΟΛΑ (YES MAN)


Ορισμένοι έχουν ανάγει σε ζήτημα πρώτης γραμμής το γεγονός ότι ένας, λέει, βουλευτής, μετέφερε 1 εκατομμύριο ευρώ από τις καταθέσεις του, στο εξωτερικό. Πρόκειται για μέγιστη υποκρισία, σε δύο τουλάχιστον επίπεδα.
Πρώτον, επειδή οι… καταγγέλλοντες είναι στελέχη κομμάτων και Μέσων Ενημέρωσης που με όλες τους τις δυνάμεις τάσσονται υπέρ της ελεύθερης κίνησης κεφαλαίων, υπέρ των ξένων επενδύσεων, υπέρ των ιδιωτικοποιήσεων της δημόσιας περιουσίας κοκ. ΥΠΕΡ της ΕΕ που τι σημαίνει ΕΕ; Ελεύθερη μεταφορά συναλλάγματος και εμπορευμάτων. 

Τρίτη 18 Σεπτεμβρίου 2012

Πυκνώνουν τα σύννεφα του ιμπεριαλιστικού πολέμου. Καμία εμπλοκή! Καμιά συμμετοχή!


Ανακοίνωση του Πολιτικού Γραφείου της ΚΕ του ΚΚΕ

Πυκνώνουν τα σύννεφα του ιμπεριαλιστικού πολέμου.
Καμία εμπλοκή! Καμιά συμμετοχή!

1. Η καπιταλιστική κρίση, οι δυσκολίες στη διαχείρισή της στην Ευρωπαϊκή Ένωση,
ιδιαίτερα στην Ευρωζώνη, αλλά και στις ΗΠΑ, οι συνέπειές της ακόμη και στις
καπιταλιστικές οικονομίες που εξακολουθούν να έχουν προς το παρόν υψηλούς ρυθμούς
ανάπτυξης, δυναμώνουν τους ανταγωνισμούς, τις αντιθέσεις και την ιμπεριαλιστική
επιθετικότητα στη Νοτιοανατολική Ασία, στην Κασπία και στην Κεντρική Ασία, στην
Αφρική, στη Λατινική Αμερική.

Δευτέρα 17 Σεπτεμβρίου 2012

Εκτός από τη θέρμανση, υπάρχει και η δημοκρατία

Στις μέρες μας, εκτός από την οικονομική κρίση που πλήττει το λαό μας, υπάρχει και το οξύτατο πρόβλημα της έλλειψης δημοκρατίας και του κύματος εκφασισμού που πολλούς μας βρήκε ως κεραυνός εν αιθρία. Στα σχολεία, εκτός από τις γενικές γνώσεις και τη διδασκαλία, θα πρέπει οι μαθητές να διδάσκονται πώς να είναι δημοκρατικοί, να μάθουν να διεκδικούν το δίκιο τους και να μη σκύβουν το κεφάλι στη μετέπειτα πορεία τους στην κοινωνία. Το φαινόμενο αυτό, του φασισμού, υποθάλπεται στα σχολεία, με την αναγωγή της αδιαφορίας και της αβουλίας ως την κυρίαρχη άποψη ανάμεσα στους μαθητές. Ακριβώς αυτό το φαινόμενο πρέπει να εξαλειφθεί από τις αίθουσες διδασκαλίας, γιατί πιστεύω πως εκεί εκκολάπτεται το αυγό του φιδιού, δηλαδή από την αδιαφορία και την παράλειψη των δημοκρατικών διαδικασιών, της έλλειψης ενδιαφέροντος και από τους διδάσκοντες στο να μάθουν σε μας τα παιδιά πόσο σημαντική είναι η δημοκρατία και ο αγώνας για τα πρωτεύοντα δικαιώματα. 
Μην απορείτε κύριοι για την αναβίωση του φασισμού στην Ελλάδα, απ' τη στιγμή που αυτό το θέμα έρχεται από το παρελθόν. Το αυγό του φιδιού έχει μπει εδώ και καιρό μέσα στις σχολικές τσάντες ( στα σχολικά συγγράμματα, όπου εξομοιώνεται ο κομμουνισμός με το φασισμό, όπου γίνεται στυγνή προπαγάνδα υπέρ της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπου στο μάθημα του επαγγελματικού προσανατολισμού παρελαύνουν ΚΑΙ ΜΟΝΟ τα πηλήκια, ένστολοι, όπως γινόταν στη Χούντα ). Για να μη νομίζετε ότι υπερβάλλω ψάξτε όσοι έχετε τη δυνατότητα στο μάθημα Κοινωνική Πολιτική Αγωγή και συγκρίνετε με τα λογοκριμένα ομολογουμένως της Χούντας. Θα βρεθείτε προ εκπλήξεως. 

Κυριακή 16 Σεπτεμβρίου 2012

Ίλιον 38ο Φεστιβάλ ΚΝΕ - ΟΔΗΓΗΤΗ. Φωτογραφίες - Βίντεο.

Συνεχής Ενημέρωση. Σε λίγο θα ανεβάσω και άλλο υλικό. Μοναδική εμπειρία το Φεστιβάλ στην Αθήνα!

======================

Τετάρτη 12 Σεπτεμβρίου 2012

Τα αποτελέσματα της "Αυγής της Οδύσσειας" και η "Αραβική Άνοιξη"
Ο πρεσβευτής των ΗΠΑ και πρόξενος στη Λιβύη έχασε τη ζωή του από μια επίθεση της τοπικής πολιτοφυλακής στο αμερικανικό προξενείο στη Βεγγάζη, δήλωσε ο Λίβυος υφυπουργός Εσωτερικών Wanis αλ-Σαρίφ. Η πρεσβεία των ΗΠΑ στη Λιβύη δεν έχει ακόμα σχολιάσει την είδηση.
Ο πρέσβης J. Christopher Stevens και τρεις άλλοι εργαζόμενοι στο προξενείο σκοτώθηκαν την Τρίτη κατά τη διάρκεια συγκρούσεων μεταξύ ενόπλων μελών της πολιτοφυλακής και στρατιωτών, καθώς ένας όχλος όρμησε στον περίβολο της πρεσβείας.
Ο πρέσβης φέρεται να τραυματίστηκε σοβαρά από την επίθεση στο αυτοκίνητό του, και μπορεί να έχει απανθρακωθεί εξ αιτίας της φωτιάς που προκλήθηκε, αναφέρει το BBC. Ο πρέσβης και άλλοι εργαζόμενοι στην πρεσβεία δέχθηκαν επίθεση αφού πήγαν στο προξενείο για να προσπαθήσουν να εκκενώσουν το κτίριο, ανέφερε το AP.
Δεκαοκτώ άλλοι Αμερικανοί τραυματίστηκαν κατά τη διάρκεια της επίθεσης, δήλωσε ο Αλ-Σαρίφ.
Το Υπουργείο Εξωτερικών των ΗΠΑ ούτε επιβεβαίωσε ούτε αρνήθηκε το θάνατο του πρεσβευτή του.
Οι αμερικανικές διπλωματικές εγκαταστάσεις στην ανατολική Λιβύη εκκενώθηκαν μετά από βίαιες συγκρούσεις και ένα οργισμένο πλήθος μελών της πολιτοφυλακής εισέβαλαν στο κτίριο και έβαλε φωτιά.
Τα Αραβικά μέσα ενημέρωσης αναφέρουν ότι και στην Τυνησία οι Σαλάφηδες(*) προτρέπουν για μια επίθεση στην πρεσβεία των ΗΠΑ τώρα.
Η βία ξεκίνησε με μια διαμαρτυρία εναντίον ενός αμερικανικού ερασιτεχνικού φιλμ "η αθωότητα των μουσουλμάνων" που θεωρήθηκε προσβλητικό για τον προφήτη Μωάμεθ. Ένα παρόμοιο περιστατικό έλαβε χώρα στο Κάιρο, πρωτεύουσα της Αιγύπτου.
Η ταινία παρήχθηκε στις ΗΠΑ από μια ομάδα του Τέρι Τζόουνς, ενός Χριστιανού ιερέα που συμμετείχε σε ένα σκάνδαλο καύσης του Κορανίου που προκάλεσε μαζικές διαμαρτυρίες στο Αφγανιστάν.
Με αφορμή την επέτειο των επιθέσεων της 11ης Σεπτεμβρίου του 2001, κυκλοφόρησε ένα βίντεο για την διαφήμιση της ταινίας που απεικονίζει τον προφήτη με ένα «σατιρικό» τρόπο, σύμφωνα με τον Τζόουνς.
Το όχημα και η γύρω περιοχή τυλίχθηκε στις φλόγες
 αφού πυρπολήθηκε στο εσωτερικό του προξενείου των ΗΠΑ
στη Βεγγάζη αργά το βράδυ της 11η Σεπτεμβρίου του 2012.
(AFP PHOTO / STR)

Τρίτη 11 Σεπτεμβρίου 2012

Το «ιδιώνυμο» Αναγκαστικός Νόμος 509/1947 Ο φασισμός προ των πυλών;Iδιώνυμο αδίκημα η συμμετοχή κουκουλοφόρων σε συγκεντρώσεις
Να τιμωρείται ως ιδιώνυμο αδίκημα η συμμετοχή κουκουλοφόρων σε συγκεντρώσεις, θα προτείνει στην κυβέρνηση ο αναπληρωτής υπουργός Εσωτερικών, Χαράλαμπος Αθανασίου, όπως δήλωσε ο ίδιος στην αρμόδια επιτροπή της Βουλής. 

Με αφορμή τη συζήτηση που έγινε κατά τη διάρκεια της κύρωσης πράξης νομοθετικού περιεχομένου για τη λήψη μέτρων προς άμεση αποκατάσταση ζημιών, που προκλήθηκαν από τα γεγονότα της 12ης Φεβρουαρίου στο κέντρο της Αθήνας, ο κ. Αθανασίου διαβεβαίωσε ότι σύντομα θα καταβληθούν όλες οι αποζημιώσεις σε όλους τους δικαιούχους επιχειρηματίες που είχαν υποστεί ζημιές.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τα στοιχεία που κατέθεσε στην Επιτροπή ο αναπληρωτής υπουργός Εσωτερικών, 21 περίπτερα έχουν υποστεί ζημιές έως 1.000 ευρώ, 216 επιχειρήσεις έως 15.000 ευρώ, ενώ για 32 επιχειρήσεις οι ζημιές υπολογίζονται σε περισσότερα από 15.000. 

Υπέρ του νομοσχεδίου τάχθηκαν όλα τα κόμματα πλην του ΚΚΕ που επιφυλάχθηκε να τοποθετηθεί στην ολομέλεια της Βουλής στην οποία και ο ΣΥΡΙΖΑ δήλωσε ότι θα εκφράσει επιμέρους επιφυλάξεις.

\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\


Το «ιδιώνυμο» (ειδικό) αδίκημα περιγράφεται σε νόμο που ψηφίστηκε το 1929 (N. 4229) μετά από την κυβέρνησης Βενιζέλου. Επρόκειτο για νόμο "Περί μέτρων προστασίας του κοινωνικού καθεστώτος και προστασίας των ελευθεριών των πολιτών". Ο στόχος του ήταν η ποινικοποίηση των "ανατρεπτικών" ιδεών, ιδιαίτερα η δίωξη κομμουνιστών, αναρχικών και η καταστολή των συνδικαλιστικών κινητοποιήσεων.

Ο Νόμος αυτός προέβλεπε ποινή φυλάκισης πάνω απο 6 μήνες για όποιον, κατά το άρθρο 1, "επιδιώκει την εφαρμογήν ιδεών εχουσών ως έκδηλον σκοπόν την δια βιαίων μέσων ανατροπήν του κρατούντος κοινωνικού συστήματος ή την απόσπασιν μέρους εκ του όλου της επικράτειας ή ενέργεια υπέρ της εφαρμογής αυτών προσηλυτισμού". Ήταν το πρώτο νομοθετικό μέτρο κατά του Κ.Κ.Ε. και εγκαινίασε σειρά από έκτακτα μέτρα που θα θεσπιστούν αργότερα από τις νεότερες κυβερνήσεις κατά της αριστεράς.
Με την επίκληση του "ιδιωνύμου" διαλύθηκαν οι περισσότερες εργατικές οργανώσεις προς τα τέλη του έτους 1930. Οι Α. Παπαναστασίου και Γ. Καφαντάρης είχαν αντιδράσει έντονα κατά την ψήφιση του ιδιωνύμου. Αξιοσημείωτη ήταν η απόρριψη από το Βενιζέλο της πρότασης του Παπαναστασίου να διώκονται με το «ιδιώνυμο» όχι μόνο οι κομμουνιστές αλλά και οι φασίστες.
Η ανάπτυξη του εργατικού κινήματος, που ακολουθούσε τις ανάλογες τάσεις στην υπόλοιπη Ευρώπη με την εξάπλωση των ριζοσπαστικών/κομμουνιστικών ιδεολογιών, η Μικρασιατική Καταστροφή με την άφιξη εκατομμυρίων προσφύγων, που δυνητικά, λόγω της άθλιας κατάστασής τους, θα μπορούσαν να αποτελέσουν πρόσφορο έδαφος για την εξάπλωση των ιδεολογιών αυτών, και η γενικότερη κακή κατάσταση της χώρας αλλά και της οικονομίας λόγω του πολέμου και της πολιτικής αστάθειας των χρόνων εκείνων, οδήγησαν στην ψήφιση του νόμου. Σύμφωνα με το νόμο, η απεργία δεν αναγνωριζόταν ως μέσο προβολής πολιτικών αιτημάτων, η διαδήλωση θεωρούνταν διασάλευση της κοινωνικής γαλήνης και ο συνδικαλισμός μετατράπηκε σε "ιδιώνυμο" αδίκημα.

Αναγκαστικός Νόμος 509/1947
Η κυβέρνηση Ι. Μεταξά δεν πρόσθεσε τίποτε επί της σχετικής νομοθεσίας, περιοριζόμενη δια του Α.Ν. 117/1936, μόνο στην εντατικοποίηση του ελέγχου των πολιτικών φρονημάτων, ειδικότερα στη στρατολόγιση, θεσπίζοντας γενικότερα τις περίφημες "δηλώσεις μετανοίας". Αντίθετα μετά την απελευθέρωση, και συγκεκριμένα το 1947 ψηφίσθηκε ο Αναγκαστικός Νόμος 509/1947 όπου δια του άρθρου 2 το αδίκημα αυτό υπάχθηκε στη δικαιοδοσία των στρατοδικείων, που είχε επαναφέρει σε λειτουργία διαρκείας, παρά το τέλος του πολέμου, ο Αρχιεπίσκοπος Δαμασκηνός λίγους μήνες πριν να παραδώσει την εξουσία. Σύμφωνα μ΄αυτόν τον νόμο, προβλέπονταν η ποινή θανάτου για τους αρχηγούς ή τους οδηγούς συστασιωτών και η ποινή ισόβιων δεσμών για τους απλούς συστασιώτες.
Στη συνέχεια, το ΚΚΕ προχώρησε στη δημιουργία της "Κυβέρνησης του βουνού".
Δέκα ημέρες αργότερα το τότε Υπουργικό Συμβούλιο, που συμμετείχαν ο Γεώργιος Στράτος, υπουργός στρατιωτικών και ο Ναπολέων Ζέρβας, υπουργός Δημόσιας Τάξης, σε ολονύκτια σύσκεψη αποφάσισε "εκτεταμένης κλίμακας προληπτικές συλλήψεις" μετά από πληροφορίες ότι "οι κομμουνισταί εσκόπευον να προκαλέσουν σοβαράς ταραχάς". Στις δύο νύκτες που ακολούθησαν έγιναν 5.000 περίπου συλλήψεις με σημείο συγκέντρωσης τις ναυτικές φυλακές της νήσου Ψυττάλειας. Υπενθυμίζεται ότι εκτοπισμοί την εποχή εκείνη είχαν σημειωθεί πολύ πριν στα λεγόμενα τάγματα σκαπανέων, ενώ δύο μήνες αργότερα θεσπίστηκε ο Οργανισμός Αναμορφωτηρίων Μακρονήσου.
Σύμφωνα με αυτόν τον νόμο οι συλληφθέντες, κατά διάφορες πηγές, ήταν αρκετές χιλιάδες. Συγκεκριμένα από το 1946 μέχρι το 1951 υπήρχαν 11.000 κρατούμενοι εκ των οποίων πάνω από 5.000 είχαν ήδη εκτελεστεί, μεταξύ αυτών υπήρχαν ανήλικα παιδιά,υπερήλικες γυναίκες.
Μερικές από τις πιο γνωστές φυλακές κρατουμένων του νόμου Α.Ν. 509 (ο νόμος περί Ιδιώνυμου δηλαδή) ήταν η Μακρόνησος η Γιάρος το Λαζαρέτο Κέρκυρας,οι περίφημες φυλακές Αβέρωφ, το Δαφνί, οι φυλακές της Καισαριανής και άλλες. Στο γνωστό ποίημά του, 4.000 στίχων, "Οι γειτονιές του κόσμου" ο μεγάλος μας ποητής Γιάννης Ρίτσος γράφει για την Μακρονήσο του 1949 ότι υπήρχαν 12.000 φυλακισμένοι, 30.000 εκτοπισθέντες και 3.500 εκτελεσθέντες.

Η Κατάργηση του 509
Τελικά ο Α.Ν. 509/1947 καταργήθηκε στις 23 Σεπτεμβρίου του 1974 από την κυβέρνηση εθνικής σωτηρίας, όπου και νομιμοποιήθηκε το ΚΚΕ. Σημειώνεται ότι ένα μήνα πριν, στις 22 Αυγούστου, τρεις ημέρες μετά την ολοκλήρωση του έργου του Αττίλα ΙΙ, η Ελλάδα ζήτησε την προώθηση του συμφώνου σύνδεσής της με την ΕΟΚ.

Κινητοποίηση στο Υπουργείο Εργασίας


Όσο η κυβέρνηση, οι εργοδότες και οι εκπρόσωποι της ΕΕ και του ΔΝΤ εξειδικεύουν τα μέτρα τόσο αποκαλυπτικότεροι γίνονται. Τα επώδυνα μέτρα αλλά αναγκαία για τη σωτηρία της χώρας όπως ψευδώς ισχυρίζονται αφού πρόκειται για μέτρα σωτηρίας και εξασφάλισης της κερδοφορίας της μεγαλοεργοδοσίας και των πολυεθνικών, κάνουν την απάντηση των εργαζομένων με Γενική απεργία άμεση αναγκαιότητα και μονόδρομο.

11/09/2012
Στο μέλλον το μόνο που τυπικά θα απαγορεύεται θα είναι η αφαίρεση της ζωής του μισθωτού από τους εργοδότες και τις πολυεθνικές, όπως στη Φεουδαρχία.
Και ενώ ο εφιάλτης της αντεργατικής λαίλαπας όσο εξειδικεύεται τόσο αποκρουστικότερος γίνεται, «παρά την προσπάθεια των Μέσων Μαζικής Αποχαύνωσης των εφοπλιστών, τραπεζιτών, μεγαλοκατασκευαστών και άλλων χρυσοκάνθαρων», οι ηγεσίες των παρατάξεων ΠΑΣΚΕ-ΔΑΚΕ συνεχίζουν το χαβά τους. Εξακολουθούν είτε να κωλυσιεργούν, είτε και να αρνούνται την πρόταση του ΠΑΜΕ για ΓΕΝΙΚΗ ΑΠΕΡΓΙΑ παρά τους φραστικούς λεονταρισμούς και τα μυξοκλάματα για αθέτηση των προεκλογικών εξαγγελιών (?) της συγκυβέρνησης και των υποτιθέμενων Ευρωπαϊκών συνθηκών και προβλέψεων που λένε στις ανακοινώσεις τους.
Η Αυτόνομη Παρέμβαση σε σειρά οργανώσεων αποφεύγει να παίρνει αποφάσεις για την απεργία παραπέμποντας σε απόφαση της ΓΣΕΕ παρά την γενική της τοποθέτηση υπέρ της απεργίας.

Η εκτελεστική Γραμματεία καλεί τις ταξικές δυνάμεις των συνδικάτων ακόμα πιο αποφασιστικά να πάρουν πρωτοβουλίες ενημέρωσης των εργαζομένων και οργάνωσης της Γενικής απεργίας. Δεν υπάρχει άλλος δρόμος. Οι εργαζόμενοι σε κάθε τόπο δουλειάς με γενικές συνελεύσεις, ψηφίσματα να καταδικάσουν τα αντεργατικά μέτρα, να οργανώσουν την επιτυχία της απεργίας.

Κυριακή 9 Σεπτεμβρίου 2012

Τελευταία μέρα του 38ου Φεστιβάλ της ΚΝΕ στη Θεσσαλονίκη - Συγκέντρωση του ΠΑΜΕ στην Πλ. Αριστοτέλους

Χτες στις 6 το απόγευμα πραγματοποιήθηκε μεγαλειώδης συγκέντρωση από το ΠΑΜΕ στην Πλατεία Αριστοτέλους και πορεία στους δρόμους της Θεσσαλονίκης. Η πορεία είχε παλμό και ήταν πολύ δυναμική. Παράλληλα, σήμερα και μετά την πορεία, ολοκληρώθηκαν πανηγυρικά οι εκδηλώσεις του 38ου Φεστιβάλ της ΚΝΕ και του Οδηγητή με ομιλία της Γενικής Γραμματέως της Κεντρικής Επιτροπής του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας σ. Αλέκας Παπαρήγα και στη συνέχεια με συναυλίες μέχρι αργά το βράδυ. Η τελευταία μέρα του Φεστιβάλ, ως συνήθως, είχε και τη μεγαλύτερη συμμετοχή του κόσμου.

Παρακάτω παραθέτω ένα βίντεο από το Φεστιβάλ, ένα από τη συγκέντρωση και ένα από την ομιλία της ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ, Αλέκας Παπαρήγα, αλλά και φωτογραφίες.
38ο Φεστιβάλ ΚΝΕ-Οδηγητή


Έκθεση πολεμικού υλικού από τον αγώνα του ΔΣΕ.


Ομιλία της ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ, Αλέκας ΠαπαρήγαΠΑΜΕ - Πλατεία Αριστοτέλους.


Η μεγαλειώδης συγκέντρωση. 

Σάββατο 8 Σεπτεμβρίου 2012

Η 2η μέρα του 38ου Φεστιβάλ ΚΝΕ-Οδηγητή. Σήμερα τελευταία μέρα. ΌΛΟΙ στη Συγκέντρωση του ΠΑΜΕ στην πλατεία Αριστοτέλους στις 18:00

Περισσότερο κόσμο είχε χτες το βράδυ το Φεστιβάλ. Το πρόγραμμα ήταν επίσης πλούσιο. Μερικά αποσπάσματα που μπόρεσα να εξασφαλίσω παρακάτω: Ζιώγαλας Τσακής Μιλιώκας

Παρασκευή 7 Σεπτεμβρίου 2012

Χτες σήμερα και αύριο 38o Φεστιβάλ ΚΝΕ - Οδηγητή

Θεσσαλονίκη μέσα σε μια πολύ ζεστή ατμόσφαιρα, πλούσιο καλλιτεχνικό πρόγραμμα και με μεγάλη συμμετοχή άρχισε χτες το φεστιβάλ της ΚΝΕ.
Οι Χειμερινοί κολυμβητέςΟι Αδερφοί Κατσιμίχα


Ο Λάκης ΠαπαδόπουλοςRelated Posts Plugin for WordPress, Blogger...