Δευτέρα 31 Οκτωβρίου 2011

Οι ποινές για τους περιβαλλοντικούς παραβάτες


Προστασία των ρεμάτων
Έχει γίνει δεκτό ότι τα ρέματα, δηλ οι πτυχώσεις του εδάφους με τις οποίες κυρίως συντελείται η απορροή των πλεοναζόντων υδάτων της ξηράς προς την θάλασσα, εκτός από παράγοντες αντιπλημμυρικής προστασίας, αποτελούν επιπλέον φυσικούς αεραγωγούς και ότι με την χλωρίδα και την πανίδα τους συνιστούν ιδιαίτερα οικοσυστήματα. Για τους λόγους αυτούς έχουν ζωτική σημασία για το οικιστικό και φυσικό περιβάλλον, ιδίως μάλιστα αυτά που διασχίζουν οικισμούς (ΣτΕ 1801/95) και προστατεύονται καθ’όλη τους την έκταση και ανεξάρτητα από τις διαστάσεις τους (ΣτΕ 2669/2001), ώστε να διατηρείται η φυσική τους κατάσταση και να διασφαλίζεται η επιτελούμενη από αυτά λειτουργία της απορροής των υδάτων (ΣτΕ 319/2002, 2656/99, 472/97, 5930/96, 1805/95, 2163/94 κα).
Επιπλέον, η οριοθέτηση υδατορεμάτων, τα οποία βρίσκονται σε οικισμούς ή περιοχές (εντός ή εκτός σχεδίου) που λόγω του χαρακτήρα τους χρήζουν ιδιαίτερης προστασίας (αρχαιολογικοί χώροι κλπ) δεν μπορεί να θεωρηθεί ως «ειδικότερο» θέμα, ούτε ως θέμα «τοπικού» μόνο ενδιαφέροντος, ή «τεχνικού» ή «λεπτομερειακού» χαρακτήρα, διότι αναφέρεται σε οικισμούς και περιοχές που έχουν γενικότερη σημασία για τη χώρα (ΣτΕ 262/2003). Ως εκ τούτου, η επικύρωση της οριοθέτησης ρεμάτων, τα οποία ευρίσκονται σε τέτοιες περιοχές και οικισμούς δεν επιτρέπεται να ανατεθεί σε άλλο, πλην του Προέδρου της Δημοκρατίας, όργανο της εκτελεστικής εξουσίας (ΣτΕ 262/2003).
Κρίθηκε (ΣτΕ 2621/2001) ότι τα ρέματα αποτελούν «ουσιώδες στοιχείο του υπό το άρθρο 24 του Συντάγματος προστατευόμενου φυσικού περιβάλλοντος», αφού αυτά αποτελούν «φυσικούς αεραγωγούς», συγκροτούν δε, μαζί με τη χλωρίδα και την πανίδα τους, «οικοσυστήματα με ιδιαίτερο μικροκλίμα που συμβάλλουν πολλαπλώς στην ισορροπία του περιβάλλοντος» (ΣτΕ 1801/1995, 4577/1998, 2656/1999 κα).
ΝΟΜΟΣ 3010/2002
Εναρμόνιση του Νόμου 1650/1986 με τις οδηγίες 97/11ΕΕ και 96/61 ΕΕ, διαδικασία οριοθέτησης και ρυθμίσεις θεμάτων για τα υδατορέματα και άλλες διατάξεις.

Παρασκευή 28 Οκτωβρίου 2011

28 Οκτώβρη 1940 - 2011

Σκηνές από την παρέλαση για την γιορτή της νίκης της Ελλάδας κατά της φασιστικής Ιταλίας τον Οκτώβρη του 1940..
Το γυμνάσιο Κολινδρού

Η μπάντα


Τα δημοτικά

Τρίτη 25 Οκτωβρίου 2011

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Λαϊκής Συσπείρωσης Δήμου Πύδνας - Κολινδρού


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 
Λαϊκής Συσπείρωσης Δήμου Πύδνας - Κολινδρού

Καταγγέλλουμε την ύπαρξη μιας ραδιενεργού «τορπίλης» σε περιοχή κοντά στα καταργημένα διόδια του Αιγινίου.
Εδώ και είκοσι σχεδόν χρόνια είναι εγκαταλελειμμένοι ακάλυπτοι σωροί φωσφογύψου, «κληρονομιά» του πρώην εργοστάσιου Φωσφορικών Λιπασμάτων ΣΙΓΚ, προκαλώντας όχι μόνο ατμοσφαιρική ρύπανση αλλά και μόλυνση του εδάφους και υπεδάφους της περιοχής.
Η δε έκταση επί της οποίας είναι τοποθετημένοι οι ακάλυπτοι σωροί του φωσφογύψου δεν διαθέτει ειδική σήμανση, ώστε να μην την πλησιάζει κανείς.
Ήδη την περιοχή επισκέφτηκε στις 19/10/2011, μετά από καταγγελίες της «Λαϊκής Συσπείρωσης»
Δήμου Πύδνας-Κολινδρού και κλιμάκιο της Ελληνικής Επιτροπής Ατομικής Ενέργειας.
Ο φωσφογύψος είναι στερεό απόβλητο της παραγωγής των φωσφορικών λιπασμάτων και περιέχει
βαρέα μέταλλα και ραδιενεργά στοιχεία όπως το Ράδιο-226 (Ra-226) που σχετίζεται με καρκινογενέσεις.
Η εναπόθεση μεγάλων ποσοτήτων φωσφογύψου υπό τη μορφή στοιβών, όπως συμβαίνει και στην
συγκεκριμένη περιοχή, απαιτεί την εκπόνηση ραδιολογικής μελέτης και τη λήψη ειδικών μέτρων, με
σκοπό την ελαχιστοποίηση των πιθανών εκροών των ραδιονουκλιδίων Ra-226 και των θυγατρικών τους στο περιβάλλον.
Εμφανή είναι τα ίχνη αφαίρεσης ποσοτήτων φωσφογύψου από τους σωρούς.
Μάλιστα το αμέσως προηγούμενο διάστημα έγινε προσπάθεια ποσότητες από τους σωρούς
του φωσφογύψου να «αξιοποιηθούν» από το Δήμο Πύδνας-Κολινδρού στο μπάζωμα του ρέματος
Βούθνηκα δίπλα στην κεντρική πλατεία του Κολινδρού. Μπάζωμα που γίνεται χωρίς περιβαλλοντικές-οικονομοτεχνικές μελέτες, ούτε βεβαίως απόφαση από το Δημοτικό Συμβούλιο. Η ενέργεια αυτή της Διοίκησης του Δήμου ακυρώθηκε μετά από παρέμβαση της «Λαϊκής Συσπείρωσης».
Ο Ριζοσπάστης κοντά στα λαϊκά προβλήματα!
Το πόσο επικίνδυνη για την υγεία και το περιβάλλον είναι μια τέτοια απόρριψη φωσφογύψου υπό μορφή στοιβάδων, μπορεί να το συμπεράνει εύκολα κανείς, μόνο και μόνο από τις παρακάτω οδηγίες που εξέδωσε η Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας - ΕΕΑΕ :
1. Η εναπόθεση δεν πρέπει να γίνεται πλησίον ή εντός επιφανειακών υδάτων (ποτάμια, λίμνες,
αρδευτικά κανάλια κλπ.).
2. Η εναπόθεση θα πρέπει να γίνεται με τέτοιο τρόπο, έτσι ώστε να διασφαλίζεται η προστασία των
υπόγειων υδάτων (π.χ. με χρήση ειδικών γεωμεμβρανών).
3. Οι ανοιχτές εναποθέσεις θα καλύπτονται με χώμα.
4. Δεν επιτρέπεται η μελλοντική οικοδόμηση οικημάτων επί των εναποθέσεων, γι' αυτό και η τοποθεσία των εναποθέσεων φωσφογύψου θα είναι καταγεγραμμένη.
5. Θα διενεργείται συστηματικός έλεγχος της συγκέντρωσης του Ra-226 στα υπόγεια και επιφανειακά ύδατα της περιοχής, όπου υπάρχει η εναπόθεση.
Απαιτείται άμεσα από τη Δημοτική Αρχή να προστατεύσει τους κατοίκους της. 
Τα ερωτήματα είναι αμείλικτα.
§ Τι μέτρα θα πάρει η Διοίκηση του Δήμου για την άμεση και ασφαλή απομάκρυνση του
εγκαταλελειμμένων ποσοτήτων φωσφογύψου και της πλήρης αποκατάστασης του εδάφους ώστε
να διαφυλαχθεί η δημόσια υγεία των κατοίκων της περιοχής.
§ Ποιες είναι οι επιπτώσεις στο περιβάλλον, το υπέδαφος, τον υδροφόρο ορίζοντα και στην υγεία
των κατοίκων της ευρύτερης περιοχής από την απόθεση και παραμονή επί πάρα πολλά χρόνια
σημαντικών ποσοτήτων φωσφογύψου, στην έκταση αυτή.
§ Να σταματήσει το μπάζωμα του ρέματος Βούθνηκα.


Επικίνδυνα απόβλητα φωσφογύψου


Μεγάλοι είναι οι κίνδυνοι από ότι φαίνεται από τους εναπομείναντες σωρούς φωσφόγυψου στην περιοχή κοντά στα καταργημένα διόδια του Αιγινίου όπου εναποτέθηκαν από το πρώην εργοστάσιο Φωσφορικών Λιπασμάτων ΣΙΓΚ.

Σύμφωνα με επερώτηση της Λαϊκής Συσπείρωσης στο Περιφερειακό Συμβούλιο της Κεντρικής Μακεδονίας ο κίνδυνος από τα εν λόγω υπολείμματα είναι ορατός καθότι είναι πολύ πιθανή η ατμοσφαιρική ρύπανση αλλά και η μόλυνση του εδάφους και του υπεδάφους της περιοχής, μιας και ο φωσφόγυψος είναι στερεό απόβλητο της παραγωγής των φωσφορικών λιπασμάτων και περιέχει βαρέα μέταλλα και ραδιενεργά στοιχεία όπως το Ράδιο-226 (Ra-226) που σχετίζεται με καρκινογενέσεις.

Αίσθηση προκαλεί το γεγονός ότι ο δήμος Πύδνας-Κολινδρού αφαίρεσε ποσότητα φωσφογύψου προκειμένου να τη χρησιμοποιήσει στο μπάζωμα του ρέματος Βούθνηκα δίπλα στην κεντρική πλατεία του Κολινδρού.

Δευτέρα 24 Οκτωβρίου 2011

ΕΡΩΤΗΣΗ Προς τους Υπουργούς Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης


Κοινοβουλευτική Ομάδα

Λεωφ. Ηρακλείου 145, 14231 ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ,
τηλ.: 2102592213, 2102592105, 2102592258, fax: 2102592155
e-mail: ko@vouli.kke.gr, http://www.kke.gr
Γραφεία Βουλής: 2103708168, 2103708169, fax: 2103707410


ΕΡΩΤΗΣΗ Προς τους Υπουργούς Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
Θέμα: Εγκαταλελειμμένες ακάλυπτες σωροί φωσφογύψου σε περιοχή του Αιγινίου της Περιφερειακής Ενότητας Πιερίας Στην περιοχή κοντά στα καταργημένα διόδια του Αιγινίου υπάρχουν εδώ και πάρα πολλά χρόνια εναποθετημένοι ακάλυπτοι σωροί φωσφογύψου, «κληρονομιά» που άφησε το πρώην εργοστάσιο Φωσφορικών Λιπασμάτων ΣΙΓΚ, προκαλώντας όχι μόνο ατμοσφαιρική ρύπανση αλλά και μόλυνση του εδάφους και υπεδάφους της περιοχής Ο φωσφογύψος είναι στερεό απόβλητο της παραγωγής των φωσφορικών λιπασμάτων και περιέχει βαρέα μέταλλα και ραδιενεργά στοιχεία όπως το Ράδιο-226 (Ra-226) που σχετίζεται με καρκινογενέσεις. Η εναπόθεση μεγάλων ποσοτήτων φωσφογύψου υπό τη μορφή στοιβών, όπως συμβαίνει και στην συγκεκριμένη περιοχή, απαιτεί την εκπόνηση ραδιολογικής μελέτης και τη λήψη ειδικών μέτρων, με σκοπό την ελαχιστοποίηση των πιθανών εκροών των ραδιονουκλιδίων Ra-226 και των θυγατρικών τους στο περιβάλλον. Εμφανή είναι τα ίχνη αφαίρεσης ποσοτήτων φωσφογύψου από τους σωρούς. Μάλιστα το αμέσως προηγούμενο διάστημα έγινε προσπάθεια ποσότητες από τους σωρούς του φωσφογύψου να «αξιοποιηθούν» από το Δήμο Πύδνας-Κολινδρού στο μπάζωμα του ρέματος Βούθνηκα δίπλα στην κεντρική πλατεία του Κολινδρού. Το πόσο επικίνδυνη για την υγεία και το περιβάλλον είναι μια τέτοια απόρριψη φωσφογύψου υπό μορφή στοιβάδων, μπορεί να το συμπεράνει εύκολα κανείς, μόνο και μόνο από τις παρακάτω οδηγίες που εξέδωσε η Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας - ΕΕΑΕ : 1. Η εναπόθεση δεν πρέπει να γίνεται πλησίον ή εντός επιφανειακών υδάτων (ποτάμια, λίμνες, αρδευτικά κανάλια κλπ.). 2. Η εναπόθεση θα πρέπει να γίνεται με τέτοιο τρόπο, έτσι ώστε να διασφαλίζεται η προστασία των υπόγειων υδάτων (π.χ. με χρήση ειδικών γεωμεμβρανών). 3. Οι ανοιχτές εναποθέσεις θα καλύπτονται με χώμα. 4. Δεν επιτρέπεται η μελλοντική οικοδόμηση οικημάτων επί των εναποθέσεων, γι' αυτό και η τοποθεσία των εναποθέσεων φωσφογύψου θα είναι καταγεγραμμένη. 5. Θα διενεργείται συστηματικός έλεγχος της συγκέντρωσης του Ra-226 στα υπόγεια και επιφανειακά ύδατα της περιοχής, όπου υπάρχει η εναπόθεση. Σε συνέχεια των ανωτέρω, ΕΡΩΤΩΝΤΑΙ οι κ.κ. Υπουργοί:
-- Τι μέτρα θα πάρει η κυβέρνηση για την άμεση και ασφαλή απομάκρυνση των εγκαταλελειμμένων ποσοτήτων φωσφογύψου και της πλήρης αποκατάστασης του εδάφους ώστε να διαφυλαχθεί η δημόσια υγεία των κατοίκων της περιοχής.
-- Ποιες είναι οι επιπτώσεις στο περιβάλλον, το υπέδαφος, τον υδροφόρο ορίζοντα και στην υγεία των κατοίκων της ευρύτερης περιοχής από την απόθεση και παραμονή επί πάρα πολλά χρόνια σημαντικών ποσοτήτων φωσφογύψου, στην έκταση αυτή.
Οι βουλευτές:
Γιάννης Ζιώγας Θεόδωρος Ιγνατιάδης
Σοφία Καλαντίδου

Κυριακή 23 Οκτωβρίου 2011

«Συνεχίζουμε την αντίσταση μας για πλήρη εκδίκηση. Είμαι στη Λιβύη, ζωντανός και λεύθερος» - ο γιος του Καντάφι


O Σαΐφ αλ-Ισλάμ Kadhafi, γιος του ηγέτη της Λιβύης Moamer Kadhafi, σχηματίζει το σύμβολο της νίκης.
(Φωτογραφία AFP / Imed Lamloum)

Ο γιος και  προφανής κληρονόμος του συνταγματάρχη Καντάφι, Σαΐφ αλ-Ισλάμ, είναι ακόμα στη Λιβύη. Είναι ελεύθερος και θα συνεχίσει την αντίσταση, ο ίδιος υποστήριξε σε ομιλία του στους υποστηρικτές του που μεταδόθηκε από Arrai τηλεοπτικό κανάλι της Συρίας, πιστό στο Λίβυο ηγέτη.
“Συνεχίζουμε την αντίσταση μας. Είμαι στη Λιβύη, είμαι ζωντανός, ελεύθερος και σκοπεύω να πάω μέχρι το τέλος και να εκδικηθώ” λέει στο κανάλι της Ρωσίας "RIA Novosti" πρακτορείο ειδήσεων και σε ένα συριακό κανάλι το Σάββατο το βράδυ.
Νωρίτερα αντιφατικές εκθέσεις εμφάνιζαν τον Σαΐφ αλ-Ισλάμ Καντάφι να έχει είτε σκοτωθεί ή συλληφθεί στη δυτική πόλη της Λιβύης Zliten και ήταν στα χέρια του Εθνικού Μεταβατικού Συμβουλίου της χώρας.
Ο “Νείλος” της Αιγύπτου τηλεοπτικό κανάλι μετέδωσε την Πέμπτη, 20 Οκτωβρίου, ότι είχε καταφέρει να διαφύγει από τη Σύρτη και βρήκε καταφύγιο στην έρημο.
Σύμφωνα με το RIA Novosti, ο Σαΐφ αλ-Ισλάμ Καντάφι έχει πάρει ήδη την υποστήριξη των φυλών πιστών στον πατέρα του, ο οποίος υποσχέθηκε να καταπολεμήσει τη σημερινή κυβέρνηση και να πάρει εκδίκηση για τη δολοφονία του συνταγματάρχη και του Mutassim γιου του. Μερικοί εμπειρογνώμονες θεωρούν τώρα ότι η Λιβυκή σύγκρουση θα μπορούσε πλέον να παραταθεί και να μετατραπεί από μια πολιτική σύγκρουση, σε ένα αγώνα μεταξύ εθνοτήτων.
Τριάντα εννέα ετών ο Σαΐφ αλ-Ισλάμ είναι ο δεύτερος γιος του Μουαμάρ Καντάφι, ήταν υπεύθυνος στις δημόσιες σχέσεις και έπαιζε διπλωματικό ρόλο στην κυβέρνηση. Πήρε δυτική μόρφωση και είναι το πιο αναγνωρίσιμο επίσημο πρόσωπο της Λιβύης, συχνά θεωρείται ως διάδοχος του συνταγματάρχη και πιθανός μεταρρυθμιστής.

Σάββατο 22 Οκτωβρίου 2011

"Να δεις τι σου 'χω για μετά..."

Άλλο ένα γραφικό φαράγγι παραδίδεται στο έλεος της μπουλντόζας. Στις φωτογραφίες το μπαζωμένο σημείο του φαραγγιού του Βούθνηκα στην μεριά του παλιού κυλινδρόμυλου.
Σωροί σκουπιδιών πάσης φύσεως αλλοιώνουν 
την αισθητική του πανέμορφου τοπίου. 
Στο βυθό του ρέματος θάφτηκαν και φωλιές πουλιών, 
δέντρα και τοπίο σπάνιας ομορφιάς καθώς 
και αναμνήσεις παλιότερων που έπαιζαν εκεί κρυάμ.
Το φαράγγι που είναι παρακλάδι του Βούθνηκα που έφτανε μέχρι τον κυλινδρόμυλο,
έχει θαφτεί κάτω από τόνους μπάζων.


Η κατολίσθηση στο βάθος της εικόνας.
Το υπόλοιπο του ρέματος όσο μπορεί να το αποδώσει  η ψηφιακή φωτογραφική μου.
Εδώ φαίνεται η κατολίσθηση το πρώτο δημοτικό σχολειό.  
Αποτέλεσμα της διαχείρισης των ομβρίων και των μπαζωμάτων. 
Αριστερά ο δρόμος είναι το μονοπάτι που αναφέρεται ο συγγραφέας Ατζακάς που οδηγούσε στο στρατόπεδο ανεπιθύμητων. 
Πάνω δεξιά κρέμονται χαλάσματα. 
Θα ανεβάσω στο μέλλον καλύτερες φωτογραφίες.

Το μονοπάτι που οι παλιοί γνωρίζανε καλά,
που οδηγούσε στο Βούθνηκα
και μαζεύαν μουρόφυλλα για τα κουκούλια έχει εξαφανιστεί κάτω από όγκους μπάζων.

Πέμπτη 20 Οκτωβρίου 2011

Το ΠΑΜΕ υποστηρίζει ότι βρήκε αστυνομικούς στους κουκουλοφόρους!


Σύμφωνα με πληροφορίες  κατά τη διάρκεια των συμπλοκών, διαδηλωτές του ΠΑΜΕ απομόνωσαν μερικά άτομα από το μπλοκ των “κουκουλοφόρων” και έλεγξαν τις ταυτότητές τους. Μεταξύ αυτών βρέθηκαν και δύο άτομα που κατείχαν υπηρεσιακές ταυτότητες της Ελληνικής Αστυνομίας.
Το γεγονός αυτό διέψευσε κατηγορηματικά η ΕΛ.ΑΣ. δια του εκπροσώπου της Αθανάσιου Κοκκαλάκη, ο οποίος τόνισε ότι δεν υπάρχει “κανένα απολύτως στοιχείο που να επιβεβαιώνει ότι άνδρες της ΕΛ.ΑΣ. συμμετείχαν σε προβοκατόρικες ενέργειες, οποιουδήποτε είδους”.
Από το Antinews

Δείτε και αυτό http://goo.gl/Ma5fO
Και αυτό http://goo.gl/D8TTu

update 21/Oκτ.Ο όφις με ηπάτησε


1 Ο δε όφις ήτο το φρονιμώτερον πάντων των ζώων του αγρού, τα οποία έκαμε Κύριος ο Θεός· και είπεν ο όφις προς την γυναίκα, Τω όντι είπεν ο Θεός, Μη φάγητε από παντός δένδρου του παραδείσου;
2 Και είπεν η γυνή προς τον όφιν, Από του καρπού των δένδρων του παραδείσου δυνάμεθα να φάγωμεν·
3 από δε του καρπού του δένδρου, το οποίον είναι εν μέσω του παραδείσου, είπεν ο Θεός, Μη φάγητε απ' αυτού, μηδέ εγγίσητε αυτόν, διά να μη αποθάνητε.
4 Και είπεν ο όφις προς την γυναίκα, Δεν θέλετε βεβαίως αποθάνει Β' Κορ 11:3
5 αλλ' εξεύρει ο Θεός, ότι καθ' ην ημέραν φάγητε απ' αυτού, θέλουσιν ανοιχθή οι οφθαλμοί σας, και θέλετε είσθαι ως θεοί, γνωρίζοντες το καλόν και το κακόν. Ιω 8:44
6 Και είδεν η γυνή, ότι το δένδρον ήτο καλόν εις βρώσιν, και ότι ήτο αρεστόν εις τους οφθαλμούς, και επιθυμητόν το δένδρον ως δίδον γνώσιν· και λαβούσα εκ του καρπού αυτού, έφαγε· και έδωκε και εις τον άνδρα αυτής μεθ' εαυτής, και αυτός έφαγε. Ρωμ 5:12, Ρωμ 5:14, Α' Τιμ 2:14
7 Και ηνοίχθησαν οι οφθαλμοί αμφοτέρων, και εγνώρισαν ότι ήσαν γυμνοί· και ράψαντες φύλλα συκής, έκαμον εις εαυτούς περιζώματα. Γεν 2:25
8 Και ήκουσαν την φωνήν Κυρίου του Θεού, περιπατούντος εν τω παραδείσω προς το δειλινόν· και εκρύφθησαν ο Αδάμ και η γυνή αυτού από προσώπου Κυρίου του Θεού, μεταξύ των δένδρων του παραδείσου.
9 Εκάλεσε δε Κύριος ο Θεός τον Αδάμ, και είπε προς αυτόν, Που είσαι;
10 Ο δε είπε, Την φωνήν σου ήκουσα εν τω παραδείσω, και εφοβήθην, διότι είμαι γυμνός· και εκρύφθην.
11 Και είπε προς αυτόν ο Θεός, Τις εφανέρωσεν εις σε ότι είσαι γυμνός; Μήπως έφαγες από του δένδρου, από του οποίου προσέταξα εις σε να μη φάγης;
12 Και είπεν ο Αδάμ, Η γυνή την οποίαν έδωκας να ήναι μετ' εμού, αυτή μοι έδωκεν από του δένδρου, και έφαγον.
13 Και είπε Κύριος ο Θεός προς την γυναίκα, Τι είναι τούτο το οποίον έκαμες; Και η γυνή είπεν, Ο όφις με ηπάτησε, και έφαγον. Απ 12:13
14 Και είπε Κύριος ο Θεός προς τον όφιν, Επειδή έκαμες τούτο, επικατάρατος να ήσαι μεταξύ πάντων των κτηνών, και πάντων των ζώων του αγρού· επί της κοιλίας σου θέλεις περιπατεί, και χώμα θέλεις τρώγει, πάσας τας ημέρας της ζωής σου·
15 και έχθραν θέλω στήσει αναμέσον σου και της γυναικός, και αναμέσον του σπέρματός σου και του σπέρματος αυτής· αυτό θέλει σου συντρίψει την κεφαλήν, και συ θέλεις κεντήσει την πτέρναν αυτού. Μτ 4:1, Κολ 2:15
16 Προς δε την γυναίκα είπε, Θέλω υπερπληθύνει τας λύπας σου και τους πόνους της κυοφορίας σου· με λύπας θέλεις γεννά τέκνα· και προς τον άνδρα σου θέλει είσθαι η επιθυμία σου, και αυτός θέλει σε εξουσιάζει. Α' Κορ 14:34, Α' Τιμ 2:11, Τιτ 2:5, A' Πέ 3:6
17 Προς δε τον Αδάμ είπεν, Επειδή υπήκουσας εις τον λόγον της γυναικός σου, και έφαγες από του δένδρου, από του οποίου προσέταξα εις σε λέγων, Μη φάγης απ' αυτού, κατηραμένη να ήναι η γη εξ αιτίας σου· με λύπας θέλεις τρώγει τους καρπούς αυτής πάσας τας ημέρας της ζωής σου·
18 και ακάνθας και τριβόλους θέλει βλαστάνει εις σέ· και θέλεις τρώγει τον χόρτον του αγρού·
19 εν τω ιδρώτι του προσώπου σου θέλεις τρώγει τον άρτον σου, εωσού επιστρέψης εις την γην, εκ της οποίας ελήφθης· επειδή γη είσαι, και εις γην θέλεις επιστρέψει.
20 Και εκάλεσεν ο Αδάμ το όνομα της γυναικός αυτού, Εύαν· διότι αυτή ήτο μήτηρ πάντων των ζώντων.
21 Και έκαμε Κύριος ο Θεός εις τον Αδάμ και εις την γυναίκα αυτού χιτώνας δερματίνους, και ενέδυσεν αυτούς.
22 Και είπε Κύριος ο Θεός, Ιδού, έγεινεν ο Αδάμ ως εις εξ ημών, εις το γινώσκειν το καλόν και το κακόν· και τώρα μήπως εκτείνη την χείρα αυτού, και λάβη και από του ξύλου της ζωής, και φάγη, και ζήση αιωνίως·
23 Όθεν Κύριος ο Θεός εξαπέστειλεν αυτόν εκ του παραδείσου της Εδέμ, διά να εργάζηται την γην εκ της οποίας ελήφθη.
24 Και εξεδίωξε τον Αδάμ· και κατά ανατολάς του παραδείσου της Εδέμ έθεσε τα Χερουβείμ, και την ρομφαίαν την φλογίνην, την περιστρεφομένην, διά να φυλάττωσι την οδόν του ξύλου της ζωής.

Κάπως έτσι έχουν τα πράγματα και ο κος Πολύζος άρον-άρον πήρε πίσω τα λερωμένα τα άπλυτα, τα ραδιενεργά απόβλητα από τον Βούθνηκα. Και ενώ η επιτροπή ατομικής ενέργειας θα ερχόταν για να επιληφθεί του προβλήματος και να δώσει οδηγίες ασφαλούς αποκομιδής, αυτός έσπευσε να εξαφανίσει τα ίχνη του εγκλήματος. Και αντί να γράψει δια των εκπροσώπων του ένα επαινετικό σχόλιο στο blog μου σιώπησε. Λες και η αποκάλυψη του μεγάλου αυτού κινδύνου για την υγεία των κατοίκων ήταν αντικολινδρινή ενέργεια. Εμφανίστηκαν ωστόσο και απειλητικά σχόλια στο μπλοκ μου, "αγνώστου" προελεύσεως.  Θα έπρεπε να το βουλώσω για να μην χαλάσω την μόστρα του κυρίου δημάρχου. Για να δούμε ποιος ψεύδεται λοιπόν. Σε έλεγχο που έκανε ο κ. Κ. Δανιηλίδης πριν την μόλυνση του ρέματος σε οδηγό φορτωτή ιδιοκτησίας τοπικού εργολάβου (άραγε έχει αναλάβει κάποιο έργο; Γιατί δεν είναι πουθενά στις αποφάσεις του δημοτικού συμβουλίου; Αν είδα καλά πάντως δεν υπάρχει κάτι τέτοιο στην "διαύγεια") αυτός απάντησε ότι μόνος του πήγε και έσπρωξε τα μπάζα στο λάκκο. Κάποιο λάκκο έχει η φάβα. Αν λοιπόν είναι έτσι θα μπορούσε να είχε ρίξει και τα απόβλητα. Καθώς και σήμερα αμέσως μετά τον έλεγχο της επιτροπής πήγε άλλος φορτωτής και έριξε στο ρέμα τα μπάζα που υποτίθεται πέσαν για την κάλυψη των τυχών υπολειμμάτων των επικίνδυνων λυμάτων. Και ποιος τους είπε να κουβαλήσουν 200 φορτηγά απο το παράνομο λατομείο χωρίς καμιά οδηγία ειδικού, γιατί η πρεμούρα; Πάμε παρακάτω.
Για να δούμε και τι λένε οι φωτογραφίες; Ας μας πούνε ο όγκος από το σορό των αποβλήτων που φανερά λείπει, που βρίσκεται;
Στην φωτογραφία είναι η αδήλωτη εναπόθεση φωσφογύψου.
Από αυτην μεταφερθηκαν στο ρέμα δίπλα στην κεντρική πλατεία μερικές ποσότητες.
Προφανώς είχαν σκοπό να τις μεταφέρουν όλες. Κάτι πήγε όμως στραβά και σταμάτησαν...
Η φωτογραφία δείχνει φανερά ότι λείπουν αρκετές ποσότητες.
Παρά την επιστροφή που όντως έγινε.
Λείπουν από δεξιά εκεί ακριβώς που πατάνε ο δημοτικός σύμβουλος της λαϊκής συσπείρωσης κ. Κ. Δανιηλίδης
και ο επιστήμονας της Ελληνικής Επιτροπής Ατομικής Ενέργειας.
Πιθανόν λοιπόν να μην επέστρεψαν όλη την ποσότητα. Που είναι η υπόλοιπη ποσότητα οεο;
Εδώ που πατάει ο κος Κώστας με τον  Ειδικό που κοιτάει τα φουλ μπεκερέλ τι υπήρχε οεο;

Ακούγεται ότι  ένας περαστικός πήγε στο δημαρχείο και είπε πως είδε κάποια μπάζα και σκέφτηκε να πει στο δήμο τα μεταφέρει στην πλατεία και ότι δεν ήξερε ο δήμαρχος ότι αυτά είναι απόβλητα.
Του είχαν πει ότι είναι απόβλητα αλλά νόμισε ότι είναι από-βλήτα.
Πλάκα κάνω τι άλλο να κάνω;
Ο όφις με ηπάτησε λοιπόν και έπονται και άλλες φωτογραφίες...
Και εδώ φαίνεται ξεκάθαρα οτι ότι πάρθηκε δεν επιστράφηκε. Άραγε που πήγε; Οεο;
Κότσυφας ο κοινός, Turdus merula.
Η Τσίχλα της Ελληνικής υπαίθρου ο Κότσυφας, ο κοινός. Το κοτσύφι εις την Κύπρον. Κουτσβάδ στον Κολινδρό. Συχνάζει στον βούθνηκα.
Στο ψάξε της τροφής του πεταρίζει χαμηλά, ψάχνει στα χαμόκλαδα και στις ρίζες των δέντρων για να βρει ελιές, σπόρους, κούμαρα, έντομα, γαιοσκώληκες, μούρα φρούτα από οπορωφόρα δέντρα. Αν και καχύποπτο πουλί, δεν διστάζει να τρυπώσει με θράσος ακόμα και σε αυλές σπιτιών προκειμένου να εξασφαλίσει την απαραίτητη τροφή.
Έχει την ικανότητα να ανασηκώνει με το ράμφος του τα φύλλα ψάχνοντας από κάτω για έντομα
και σαλιγκάρια και να στρέφει το κεφάλι κοιτώντας λοξά με τα μεγάλα του μάτια.
Το εντυπωσιακό κελάηδημα του κότσυφα έχει δυνατό, καθαρό, μελωδικό ήχο που ακούγεται από τον Φλεβάρη μέχρι περίπου τον Ιούλιο.
Προσελκύει το θηλυκό με γλυκά καλέσματα ενώ όλο το φθινόπωρο και τον χειμώνα κελαηδά υποτονικά.
Τα κοτσύφια κελαηδούν ακόμα.
Έτσι λοιπόν ένας κότσυφας μου είπε πως η εταιρία λιπασμάτων πριν πολλά πολλά χρόνια αποπειράθηκε να φέρει και να μπαζώσει τον βούθνηκα αλλά και τότε κάποιοι κακοί αντέδρασαν και σταμάτησε το μεγάλο έργο. Λέει λοιπόν πως τότε ο Πολύζος ήταν υπάλληλος του δήμου και με τόσο ντόρο κάτι παραπάνω θα είχε πάρει το αυτί του για το φωσφογύψο.

Κατερίνη

Κι ένα χαρακτηριστικό βίντεο από τη χθεσινή εκδήλωση στην Κατερίνη.

Τετάρτη 19 Οκτωβρίου 2011

Κατερίνη. Άνθησε η ελπίδα

Από τις μεγαλύτερες μετά τη μεταπολίτευση, η συγκέντρωση και πορεία του ΠΑΜΕ. 
Οι εικόνες μιλάνε από μόνες τους.


Ο συνδικαλιστής χωριανός μας Γιώργος ΤόλιοςΗ δασκάλα συνδικαλίστρια Κατερίνα Κουρίτα.

Το συνδικάτο οικοδόμων


Πορεία στον πεζόδρομο.


Τρίτη 18 Οκτωβρίου 2011

Έκτακτη ανάρτηση 2

Συγνώμη αλλά θα κάνω το σχολιασμό αργότερα.
Πριν

Αυτό είναι το μηχάνημα της νομαρχίας. Εδώ είναι στην τοποθεσία του πεδίου βολής.

Πεδίο βολής που είχε μετατραπεί σε γήπεδο ποδοσφαίρου και τώρα;
Πεδίο βολής-αποβολής.Το ρέμα πίσω απ'το πρώτο δημοτικό προς το κολυμβητήριο. Και εδώ έχουμε αλόγιστη ρίψη μπάζων.


Εδώ είναι το μεγάλο έργο ύδρευσης-αποχέτευσης. Εδώ είναι στο ρέμα πίσω απ' το πρώτο δημοτικό. Ο αγωγός αποχετεύει στη φύση.


Φωσφογύψος. Στην περιοχή κοντά στα καταργημένα διόδια του Αιγινίου υπάρχουν εδώ και πολλά χρόνια σωροί φωσφογύψου.
Φωσφογύψος

Φορτηγά του Δήμου και τοπικού εργολάβου μεταφέροντας πρόχειρα τα ραδιενεργά απόβλητα τα διασκόρπιζαν στους δρόμους.


Τα υπολείμματα φωσφογύψου είναι εμφανή.

Η φωτογραφία  μετά την πρόχειρη αποκομιδή. 

Μετά

Μετά

Μέρος των αποβλήτων πιθανά να βρέθηκε στην κοίτη του ρέματος.

Κρανίου τόπος ένα ρέμα που ήταν καταπράσινο παλιότερα.

Μετά

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...