Τρίτη 26 Ιουλίου 2016

Φτώχεια! η πραγματικότητα της ΕΕ: η πλειοψηφία των οικογενειών των Λετονών πληρώνει μόλις και μετά βίας τα καθημερινά έξοδαΠάνω από το 70% των νοικοκυριών των Λετονών πληρώνουν σχεδόν πολύ δύσκολα για όλα τα έξοδα διαβίωσης. 
Σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσιεύθηκαν από την Κεντρική Στατιστική Υπηρεσία (CSO) που συλλέγει τα δεδομένα για «Τα παιδιά στη Λετονία», και συνοψίζει τις πληροφορίες σχετικά με τη γονιμότητα, την παιδική θνησιμότητα, την κατάσταση της υγείας των παιδιών, της παιδείας, της κοινωνικής προστασίας, της χρήσης της πληροφορικής, η βία κατά των παιδιών και τις συγκρούσεις των παιδιών με το νόμο. 


 • Έτσι, το 2015: 
 • το 16,9% των νοικοκυριών καλύπτει όλες τις απαραίτητες καθημερινές δαπάνες με μεγάλη δυσκολία, 
 • το 28,2% - με δυσκολία, 
 • το 32,6% - με λίγη δυσκολία, 
 • το 17,1% - σχετικά εύκολα, 
 • το 4,6% - εύκολα 
 • και το 0,5% - πολύ εύκολα. 
 • το 24,1% των νοικοκυριών που ζουν με ένα ενήλικο παιδί, καλύπτουν όλα τα έξοδα διαβίωσης με μεγάλη δυσκολία, 
 • το 31,1% - με δυσκολία, 
 • το 29,4% - με λίγη δυσκολία. 
 • Μόνο το 0,7% των νοικοκυριών τα αντιμετωπίσουν πολύ εύκολα. 
 • Το 22,5% των νοικοκυριών με τρία ή περισσότερα παιδιά, που καλύπτουν όλες τις απαραίτητες καθημερινές δαπάνες με μεγάλη δυσκολία. 
 • Είναι πολύ εύκολα για το μόλις 1,7% των νοικοκυριών. 
 • Στα νοικοκυριά - ένα ζευγάρι με ένα παιδί, το 10,1% καλύπτει όλα τα έξοδα διαβίωσης με μεγάλη δυσκολία, 
 • το 24% - με δυσκολία, 
 • το 34,5% - με λίγη δυσκολία. 
 • το 21,2% των νοικοκυριών καλύπτουν σχετικά εύκολα, 
 • το 9,2% τους - είναι εύκολο, 
 • το 0,9% - πολύ εύκολο. 
 • Έσοδα: 
 • το 75,1% των νοικοκυριών στη Λετονία ζει με κατά κεφαλήν χαμηλότερο από ό, τι είναι απαραίτητο. 

Σύμφωνα με υλικά από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...